Компютърна графика

NC
nik cho

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Компютърна графика by Mind Map: Компютърна графика

1. Растерна

1.1. подходяща за фото изображения

1.2. по-голям размер на файла

1.3. формати:

1.3.1. BPM

1.3.2. PCX

1.3.3. JPEG

1.3.4. TIFF

1.3.5. др.

2. Векторна

2.1. малък обем на файла

2.2. високо качество

2.3. неограничен брой трансформации

2.4. невъзможност за фото изображения

2.5. формати:

2.5.1. CDR

2.5.2. WMF

2.5.3. EPS

2.5.4. SVG

2.5.5. др.