Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Muzyka by Mind Map: Muzyka

1. Średniowiecze

1.1. Chorał Gregoriański

1.1.1. Cechy

1.1.1.1. śpiew męski

1.1.1.2. język łaciński

1.1.1.3. acapella

1.1.1.4. chóralny i jednogłosowy

1.1.1.5. melizmatyczność

1.1.1.5.1. jedna sylaba przez wiele dźwięków

1.1.1.6. ametrycznosć

1.1.1.6.1. bez zapisu taktów i metrum

1.1.2. Nazwa pochodzi od papieża Grzegorza I

1.1.3. Perotinus i Leoninus dopisywali kolejne głosy - organum

1.2. Polska muzyka średniowieczna

1.2.1. Bogurodzica

1.2.1.1. hymn rycerstwa polskiego

1.2.1.2. pierwszy hymn Polski

1.2.1.3. cechy chorału gregoriańskiego, ale po polsku

1.2.2. Gaude Mater Polonia

1.2.2.1. Wincenty z Kielczy

1.2.2.2. utwór ku czci św. Stanisława

1.3. Muzyka świecka

1.3.1. szlachetnie urodzeni śpiewacy

1.3.1.1. śpiewający o

1.3.1.1.1. pięknie kobiet

1.3.1.1.2. miłości

1.3.1.1.3. bohaterskich czynach

1.3.1.1.4. wydarzeniach współczesnych

1.3.1.2. nazywani

1.3.1.2.1. trubadurami

1.3.1.2.2. minesingerami

1.3.1.2.3. skaldami

1.3.1.2.4. rybałtami

1.4. Kompozytorzy średniowiecza

1.4.1. Wincenty z Kielczy

1.4.2. Mikołaj z Radomia

1.4.3. Guillaume de Machaut

1.4.4. Hildegarda z Bingen

2. Renesans

2.1. Formy muzyki

2.1.1. motet

2.1.1.1. wielogłosowy

2.1.1.2. każdy głos ma osobną melodię, tekst, a nawet jezyk

2.1.1.3. trudny w wykonaniu

2.1.1.4. głosy otrzymały wsparcie instrumentalne

2.1.2. frottola

2.1.2.1. pieśn na głos z instrumentem

2.1.3. vianella

2.1.3.1. pieśń ludowa

2.1.4. canzonetta

2.1.4.1. pieśń taneczna

2.1.5. chanson

2.1.5.1. pieśń miłosna

2.1.6. mandrygał

2.1.6.1. polifoniczna

2.1.6.2. podział na 2-3 głosy lub z towarzyszeniem instrumentów

2.1.6.3. 2-3 zwrotki

2.2. Instrumenty w renesansie

2.2.1. Dęte

2.2.1.1. flet prosty

2.2.1.2. trąbka

2.2.1.3. puzon

2.2.2. Klawiszowe

2.2.2.1. szarpane

2.2.2.1.1. klawesyn

2.2.2.1.2. wirginał

2.2.2.1.3. szpinet

2.2.2.2. uderzane

2.2.2.2.1. klawikord

2.2.3. Strunowe

2.2.3.1. skrzypce

2.2.3.2. lutnia

2.2.3.3. viola

2.3. Wielogłosowość

2.3.1. homofonia

2.3.1.1. jeden głos melodyczny, pozostałe tworzą akompaniament

2.3.2. polifonia

2.3.2.1. równoległe prowadzenie kilku linii melodycznych

2.3.2.2. imitacyjna

2.3.2.2.1. naśladowanie z opóźnieniem melodii jhednego głosu przez inne

2.3.2.3. kontrastowa

2.3.2.3.1. każdy głos ma inną melodię

2.4. Kompozytorzy

2.4.1. Giovanni Pierluigi da Palestrina

2.4.1.1. Msza papieża Marcelego

2.4.2. Orlando di Lasso

2.4.2.1. mandrygały, motety, msze

2.4.3. Mikołaj Gomółka

2.4.3.1. Melodie na Psałterz Polski

2.4.4. Wacław z Szamotół

2.4.4.1. Już się zmierzcha

2.4.5. Sebastian z Felsztyna

2.4.5.1. czterogłosowe motety

2.5. Złoty Wiek muzyki polskiej

2.5.1. Polska jest potęgą gospodarczą, polityczną i ośrodkiem kultury

2.5.2. Kapela Rorantystów

2.5.2.1. złożona z polskich duchownych

2.5.2.2. Zamek Królewski w Krakowie

2.5.3. polscy kompozytorzy tworzą muzykę wokalną, świecką, religijną i instrumentalną

3. Barok

3.1. Formy wokalno-instrumentalne

3.1.1. Opera

3.1.1.1. uwertura

3.1.1.1.1. instrumentalny wstęp

3.1.1.2. libretto

3.1.1.2.1. treść opery

3.1.1.3. arie

3.1.1.3.1. występy solisty

3.1.1.4. duety

3.1.1.5. sceny chóralne

3.1.1.6. Oratorium

3.1.1.6.1. odmiana opery bez akcji scenicznej o tematyce religijnej

3.1.1.6.2. Pasja

3.1.2. Kantata

3.1.2.1. utwór głosowy mniejszych rozmiarów o tematyce religijnej lub świeckiej

3.2. Formy instrumentalne

3.2.1. Concerto grosso

3.2.1.1. grupka instrumentalistów "concertino" prowadzi dialog z resztą orkiestry "ripieno"

3.2.2. Koncert solowy

3.2.2.1. partię "concertina" przejmuje instrument solowy

3.2.3. Suita

3.2.3.1. zbiór tańców

3.2.3.1.1. niemiecki

3.2.3.1.2. francuski

3.2.3.1.3. hiszpański

3.2.3.1.4. angielski

3.2.4. Fuga

3.2.4.1. forma polifoniczna, w której temat muzyczny pojawia się na początku, a potem w różnym czasie w różnych głosach

3.2.5. Sonata

3.2.5.1. utwór na instrument solowy lub z towarzyszeniem drugiego

3.3. Kompozytorzy

3.3.1. Zagraniczni

3.3.1.1. Jan S. Bach

3.3.1.2. Antonio Vivaldi

3.3.1.3. Georg F. Haendel

3.3.2. Polscy

3.3.2.1. Bartłomiej Pękiela

3.3.2.1.1. Andite Mortales

3.3.2.2. Marcin Mielczewski

3.3.2.2.1. msze i utwory instrumentalne

3.3.2.3. Adam Jarzębski

3.3.2.3.1. Canzoni e Conarti

3.3.2.4. Grzegorz Gerwazy Gorczycki

4. Klasycyzm

4.1. Cykl sonatowy

4.1.1. Allegro sonatowe

4.1.1.1. ekspozycja

4.1.1.2. przetworzenie

4.1.1.3. repryza

4.1.2. Pieśń lub temat z wariacjami

4.1.3. Menuet lub scherzo

4.1.4. Rondo, wariacje lub allegro sonatowe

4.1.5. Symfonia

4.1.5.1. utwór na orkiestrę symfoniczną

4.1.6. Kwartet smyczkowy

4.2. Klasycy wiedeńscy

4.2.1. Wolfgang Amadeusz Mozart

4.2.2. Ludwig van Beethoven

4.2.3. Joseph Haydn

4.3. Polska muzyka

4.3.1. Formy

4.3.1.1. opery

4.3.1.2. wodewile

4.3.2. Tematy

4.3.2.1. patriotyzm

4.3.2.2. dodawanie wiary

4.3.2.3. wyrażanie poglądów

4.3.2.4. tańce narodowe

4.3.3. Kompozytorzy

4.3.3.1. Franciszek Bohomolec

4.3.3.2. Maciej Kamieński

4.3.3.3. Wojciech Bogusławski

4.3.3.4. Jan Stefani

4.3.3.5. Józef Elsner

4.3.3.6. Karol Kurpiński

4.3.3.7. Michał Kleofas Ogiński

5. Romantyzm

5.1. Cechy muzyki

5.1.1. ukazanie uczuć i emocji

5.1.2. różnorodność stylów narodowych wykorzystując

5.1.2.1. folklor

5.1.2.2. historię narodu

5.1.2.3. melodie ludowe

5.1.2.4. rytm tańców narodowych

5.1.2.5. patriotyzm

5.1.3. różnorodność tematyki, również obyczajowej, baśniowej i poetyckiej

5.1.4. rozluźnienie form muzycznych

5.1.5. rozwój muzyki programowej

5.2. Formy muzyczne

5.2.1. Pieśń

5.2.1.1. utwór wokalno-instrumentalny w którym akompaniament współgra z tekstem podkreślając go

5.2.2. Miniatura instrumentalna

5.2.2.1. krótki utwór instrumentalny często o charakterze wirtuozowskim

5.2.2.1.1. preludia

5.2.2.1.2. mazurki

5.2.2.1.3. nokturny

5.2.2.1.4. scherza

5.2.2.1.5. suity

5.2.3. Poemat symfoniczny

5.2.3.1. jednoczęściowy utwór na orkiestrę symfoniczną

5.2.4. Dramat muzyczny

5.2.4.1. odmiana opery stworzona przez R. Wynera

5.3. Polska muzyka

5.3.1. Chopin

5.3.2. Moniuszko

5.3.3. Wieniawski