Ліберальні течії в освіті

Plan your next holidays and keep track of your favorite locations and attractions while creating a luggage checklist

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ліберальні течії в освіті by Mind Map: Ліберальні течії в освіті

1. Радикальний експерименталізм

2. Екзистенціалізм

2.1. Представники

2.1.1. Карл Ясперс

2.1.2. Жан-Поль Сартр

2.1.3. Альбер Камю

2.2. Головні Ідеї

2.2.1. свобода і відповідальність

2.2.2. людина - свідомий суб'єкт

2.2.3. вибір - головний принцип життя

2.2.4. мета - самодостатня особистість

3. Аналітична філософія

4. Експерименталізм

4.1. Головні ідеї

4.1.1. в основі - звернення до досліду, експерименту

4.1.2. пошук провідної діяльності, що забезпечує ясність і глибину знань.

4.1.3. пробудження пізнавальних інтересів

4.2. Представники

4.2.1. Л. Виготський

4.2.2. Ж.Піаже

4.2.3. Дж. Брунер

5. Лібералізм

5.1. Головні ідеї

5.1.1. Учень - особистість

5.1.2. Мета - "відшукати себе"

5.1.3. Плекання здібностей - сутність індивідуальності.

5.1.4. Наявність свободи

5.1.5. Велике значення має інтелектуальний розвиток

5.2. Представники

5.2.1. Джон Стюарт Мілль

5.2.2. М.Мамардашвілі

5.2.3. Д-Дьюї