Видове изображения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Видове изображения by Mind Map: Видове изображения

1. Фрактална графика

1.1. Изображението се конструира от уравнения. При промяна на коефициентите на уравненията се променя видът на изображението.

2. Други графични формати

2.1. DCS EPS Desktop Color Separation Encapsulated PostScript

2.2. EPS Encapsulated PostScript

3. Растерна графика

3.1. Изображението се състои от точки (пиксели), оцветени по различен начин.

3.1.1. PSD Photoshop

3.1.2. BMP Bitmap Image

3.1.3. JPEG Join Photographics Experts Group (JPG)

3.1.4. GIF Graphics Interchange Format

3.1.5. TIFF Tagget Image Format (TIF)

3.1.6. PNG (Portable Network Graphics)

4. Векторна графика

4.1. Изображението се състои от множество обекти, изградени от вектори.Основен елемент е линията. Тя се представя във вид на формула.

4.1.1. SWF

4.1.2. CDR Corel Draw

4.1.3. AI Adobe Illustrator

4.1.4. WMF Windows Meta File

4.1.5. HPGL HewlettPackard Graphics Language