Етапи при разработката на софтуер

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи при разработката на софтуер by Mind Map: Етапи при разработката на софтуер

1. Събиране на изискванията за продукта и изготвяне на задание

1.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ

1.2. ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

2. Планиране и изготвяне на архитектура и дизайн

2.1. СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕКИ ПЛАН

3. Реализация

3.1. ПИСАНЕ НА ПРОГРАМЕН КОД

4. Изпитания на продукта

4.1. ТЕСТОВЕ

5. Внедряване и експлоатация

5.1. РЕКЛАМАНИ ДЕЙНОСТИ

6. Поддръжка

6.1. ОБНОВЛЕНИЯ

6.2. HELP ЦЕНТЪР