Informačná spoločnosť

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informačná spoločnosť by Mind Map: Informačná spoločnosť

1. Informatika

1.1. Informácie

1.1.1. Čísla

1.1.2. Texty

1.1.3. Obrázky

1.1.4. Zvuky

1.2. Práca s informáciami

1.2.1. Vyhľadávanie

1.2.2. Vytváranie

1.2.3. Ukladanie

1.2.4. Modifikovanie

1.2.5. Publikovanie

1.3. Počítače

1.4. (Iné) Digitálne technológie

1.4.1. Telefóny

1.4.2. Tlačiarne

2. Spoločnosť