เส้นด้ายกับสายชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เส้นด้ายกับสายชีวิต by Mind Map: เส้นด้ายกับสายชีวิต

1. ชีวิตเปรียบเสมือนเส้นด้าย

1.1. ตึกเกินไปก็ขาด หย่อนเกินไปก็ไม่ดี

1.2. ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตา แต่อยู่ที่การคิด

1.3. สายชีวิตก็เปรียบได้ดั่งเส้นด้าย ที่มีโอกาสดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และยุ่งเหยิง

1.4. ควรดำเนินชีวิตอย่างเป็นระเบียบ ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปมที่ไม่สามารถแก้ได้

2. พ่อ แม่

3. ศาสนา

4. ปัจจุบัน

4.1. วัยรุ่น

4.2. สิ่งล่อตาล่อใจเยอะ

4.3. การตัดสินใจยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่

4.4. ยังหารายได้เองไม่ได้

5. คำสอน

5.1. ใหู้้จักเก็บออม

5.2. เดินทางสายกลาง

5.3. รู้จักคิดวางแผน

6. เงินทอง

6.1. สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต

6.2. รู้จักห้ามใจ และ มีสติในการใช้จ่าย