דעות קדומות

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
דעות קדומות by Mind Map: דעות קדומות

1. גורמים ליצירת דעות קדומות

1.1. קונפליקט בין קבוצות

1.2. דיסוננס

1.3. תוקפנות

1.4. צורך בהצדקה עצמית

1.5. צורך בכוח

1.6. למידה חברתית

1.7. הערכה עצמית נמוכה

1.8. סכמות

1.8.1. סכמות חברתיות

1.8.2. סכמה על אנשים

2. מופנות כלפי

2.1. קבוצות מיעוט

2.1.1. דתות

2.1.2. מגדר

2.1.3. לאומים

3. ביטויים לדעות קדומות

3.1. אנטישמיות

3.2. אפליה

3.3. העצמה והפרזה

3.4. תפיסה הומוגנית לעומת הטרוגנית

3.5. קטגורציה של אנשים לקבוצות

4. עמדה

4.1. מרכיבים

4.1.1. קוגניטיבי

4.1.1.1. סטראוטיפים

4.1.2. התנהגותי

4.1.3. רגשי

4.1.3.1. בדרך כלל שלילי

5. דוגמאות

5.1. מרכיב קוגניטיבי- לחשוב שכל הבלונדיניות טיפשות

5.2. מרכיב רגשי- לשנוא בחורות בלונדיניות

5.3. מרכיב התנהגותי- אני לעולם לא אתחתן עם בלונדינית