Течії консерватизму в освіті

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Течії консерватизму в освіті by Mind Map: Течії консерватизму в освіті

1. Перенніалізм

1.1. Основні положення:

1.1.1. Цінності античної та середньовічної культури

1.1.2. Посилити вплив церкви на світську освіту

1.1.3. Авторитарна педагогіка

1.2. Основна ідея - зцілення сучасного суспільства від хаосу шляхом відродження вічних цінностей

1.3. Цінності в освіті - універсальність форм реальності

1.4. Авторитети:

1.4.1. Арістотель

1.4.2. Платон

1.4.3. Фома Аквінський

2. Ідеалізм

2.1. Освіта - це процес внутрішнього духовного зростання й розвитку природи дитини, її самосвідомості та самоврядності. удосконалення "Я".

2.2. Мета освіти - сприяти повному розкриттю природного потенціалу людини; підняти учнів до межі їх здібностей й спрямувати до основ існівання.

2.3. Школа - обов'язкова інституція, яка розкриває для учнів реальність, виховує активних членів суспільства, вказує шляхи самовдосконалення.

2.4. Вчитель:

2.4.1. Подає учням належний приклад

2.4.2. Сприяє формуванню творчої особистості

2.4.3. Виявляє інтереси учнів

2.5. Учень:

2.5.1. Індивід спроможний до розвитку та вдосконалення

2.5.2. Здатний досягти омріяного ідеалу

2.5.3. Вияв ініціативи необхідна умова зростання учня

2.5.4. Активний учасник навчального процесу

2.6. Представники

2.6.1. Герман Хорн

2.6.2. Дж. Дональд Батлер: "Освіта - це всезагальний процес вищого пристосування вільної свідомої людської істоти до Бога"

3. Аналітична філософія

3.1. Обстоює ідею союзу духу науки з логічним методом

3.2. Освіта - це практичне мистецтво. яке має наукові основи, воно просуває переконання учнів у напрямку істинного знання і розвиває здатність розумно мислити.

3.3. Ціль освіти - розвиток здатності мислити

3.4. Основне завдання - привчити учнів роздумувати про проблеми моралі.

3.5. Вчитель - прихильник цінностей істини, розуму, розширення людських можливостей.

3.6. Представники:

3.6.1. Ізраель Шеффлер: "Школи повинні стояти в стороні від життя".

4. Класичний Реалізм

4.1. Завдання освіти - формування звички здобувати та використовувати знання.

4.2. "Освіта - мистецтво передачі істини, мета його не досягнута, поки істина не оволодіє розумом та серцем учня... Уміння вчителя полягає в тому, щоб зкерувати інтереси дитини на достойні об'єкти, особливо на осягення істини як такої". Джон Уайлд

4.3. "Задача освіти стає безглуздою, якщо не існує фіксованих моделей того, що є добре для людини, моделей хорошого життя, які існують незалежно віж змін і надають ім смислу. Без таких моделей я взагалі не знаю чим може займатися система освіти". Гаррі Брауді

5. Ессенціалізм

5.1. Основне завдання освіти - збереження та передача культурного досвіду минулого.

5.1.1. Основне завдання вчителя - відбір законів, звичаїв, видів практики, досягнень, фрагментів історичного минулого та сучасності для моделювання навчального процесу та передачі знань.

5.2. Мета навчальної діяльності - сприйняття учнем реальності, спроможність дати зв'язаний опис світу, що був запропонований вчителем.

5.3. Контроль полягає у виявленні повноти та адекватності узгодженості розуму з реальністю.

5.4. Заперечення:

5.4.1. суб'єкт-суб'єктних відносин

5.4.2. самостійної діяльності учнів

5.4.3. методу спроб та помилок

5.5. Відстоювання:

5.5.1. Упорядкованості

5.5.2. Послідовності

5.5.3. Дисципліни

5.5.4. Глибокого змісту педагогічної діяльності

5.6. Представники:

5.6.1. Майкл Полані

5.6.2. "...діти повинні повторювати в своєму розвитку в короткій формі розвиток предків...". Річард Пітерс

5.6.3. Джером Брунер