Universet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Universet by Mind Map: Universet

1. solen

2. mars

3. venus

4. merkur

5. jorden

6. jupitar

7. uranus

7.1. uranus er den 7.planet fra solen det er en gas planet ligesom saturn og jupitur der for uranus ringe afstand fra solen 2871 millioner km

8. neptun

8.1. aftand fra solen 4504 millioner km neptun er som regel den 8 planet fra solen men nogle gang kommer pluto tætter en neptun

9. pluto