DEMOKRATI

Lektionsanteckning från 20130517. Tankekarta från tavlan!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEMOKRATI by Mind Map: DEMOKRATI

1. Demokratins dilemman och nackdelar.

1.1. Majoritetens diktatur: Majoriteten bestämmer över minoriteten

1.2. Ska även de som inte är demokratiska få vara med och bestämma?

1.2.1. Hitler kom till makten genom politiska val

2. Tryckfrihet

2.1. Fri meda /fri press

2.1.1. Man kan bilda opinion på t ex sociala medier.

2.1.1.1. FB, bloggar, hemsida

3. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet

3.1. Medborgarna får vara oense om olika saker och diskutera öppet!

3.1.1. Bilda opinion

3.1.2. Debattera med varandra

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=grEBLskpDWQ

3.2.1. http://www.ur.se/Tema/Kallkritik-genomskada-mediebruset/Nyhetsvardering/Pussy-Riots-strategi

4. Alla medborgare som vill får vara med och bestämma.

4.1. Att samhället möjliggör detta för medborgarna.

4.1.1. Utbildning - läskunnighet

5. Maktdelning

5.1. RIKSDAG: lagstiftande

5.2. REGERING: Verkställande

5.3. FRIA DOMSTOLAR