שיעור הנדסה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
שיעור הנדסה by Mind Map: שיעור הנדסה

1. סיכום השיעור

1.1. מה למדנו ואיך

1.2. שחזור הלמידה בנושא

1.3. אפשר לתת למדוד בכיתה שטח של מקבילית

1.4. שיח על בעיה של חוסר נתונים שאינו מאפשר מדידה של שטח

2. מטרות ההנדסה מובילות את השיעור

3. במהלך השיעור

3.1. כניסה לאתר אלנט לתרגול

3.1.1. במקרן

3.1.2. כדאי להגדיל את המסך

3.2. זימנה חשיבה מסדר גבוה וחקירה

3.3. תרגול במחשב הנייד באתר אלנט

3.4. כדאי במקרן פיגום הדרכה

4. בתחילת השיעור

4.1. שיח מתמטי במליאה

4.1.1. במקרן הוכחה של שטח מלבן שווה לשטח מקבילית

4.1.1.1. באמצעות מצגת במקרן

4.1.2. לאחר התנסות בגזירה של צורה

4.1.3. חישוב שטח מקבילית המוצגת במקרן

5. שיקולי דעת לשילוב הטכנולוגיה

5.1. הצגת מידע

5.2. הצגת תרגילים