דוגמאות לתוצרים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
דוגמאות לתוצרים by Mind Map: דוגמאות לתוצרים

1. כיתה ו

1.1. חקר בנושא בנימין זאב הרצל

1.2. בעקבות סרטון על הרצל כתבו מושגי מפתח

1.3. כל קבוצה חקרה מושג אחד

1.3.1. שאלו שאלות ואיתרו מקורות מידע

1.4. כתיבת מסמך שיתופי

1.5. כתיבת הסיכום בתהליך טיוט בסיוע המורה

2. כיתה ו

2.1. שימור מול פיתוח - אזורי משנה

2.2. חקר קבוצתי על אזור משנה

2.3. תוצר - מצגת כמסמך שיתופי

2.4. יצירת פרסומת לאזור הנחקר

3. כיתה ד

3.1. סקר על ירושלים

3.2. להציע אתרים ולעצב כרזות

4. כיתה ה

4.1. מצגת סיכום נורית זרחי

5. כיתה ב

5.1. אנחנו על המפה

5.2. שאלון דוקס על החוויה בפסח

5.3. בגוגל מפות מפה המרכזת את חוויות חופשת פסח

5.4. כל אחד קרא את הטקסט של עמיתים

5.5. בדוק שיתופי כל אחד כתב לאן ירצה לטייל ומדוע בחר במקום