Produkcja roślinna na świecie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Produkcja roślinna na świecie by Mind Map: Produkcja roślinna na świecie

1. Rośliny zborzowe

1.1. Przenica

1.1.1. żyzne gleby

1.1.2. ponad 100 dni okresu wegetacyjnego

1.1.3. Chiny, Indie, Rosja

1.2. Ryż

1.2.1. klimat podzwrotnikowy, zwrotnikowy

1.2.2. dobre gleby

1.2.3. Chiny, Indie, Indonezja

1.3. Kukurydza

1.3.1. klimat umiarkowany ciepły

1.3.2. dobre gleby

1.3.3. ponad 140 dni okresu wegetacyjnego

1.3.4. USA, Chiny, Brazylia

1.4. Żyto

1.4.1. klimat umiarkowany

1.4.2. słabe gleby

1.4.3. Rosja, Niemcy, Polska

1.5. Jęczmień

1.5.1. klimat umiarkowany

1.5.2. słabe gleby

1.5.3. roślina przemysłowa

1.5.4. Rosja, Francja, Niemcy

2. Używki

2.1. Kawa

2.1.1. klimat gorący

2.1.2. dobre gleby

2.1.3. zawiera ponad 1% kofeiny

2.1.4. Brazylia, Wietnam, Kolumbia

2.2. Kakao

2.2.1. klimat wilgotny i gorący

2.2.2. dobre gleby

2.2.3. zawiera Magnez

2.2.4. Wybrzeże kości słoniowej, Indonezja, Ghana

2.3. Herbata

2.3.1. klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy

2.3.2. dobre gleby

2.3.3. zawiera Teine

2.3.4. Chiny, Indie, Kenia

3. Rośliny bulwiaste

3.1. Ziemniaki

3.1.1. klimat umiarkowany

3.1.2. słabe gleby

3.1.3. pracochłonna uprawa

3.1.4. Chiny, Indie, Rosja

3.2. Bataty

3.2.1. klimat wilgotny, gorący

3.2.2. dobre gleby

3.2.3. Chiny, Uganga, Nigeria

3.3. Maniok

3.3.1. klimat ciepły, wilgotny

3.3.2. słabe gleby

3.3.3. bulwy do 15kg

3.3.4. trujący na surowo

3.3.5. Nigeria, Tajlandia, Brazylia

4. Rośliny włókniaste

4.1. Bawełna

4.1.1. gorący i wilgotny klimat

4.1.2. dobre gleby

4.1.3. Chiny, USA, Indie

4.2. Len

4.2.1. słabe gleby

4.2.2. klimat umiarkowany

4.2.3. Chiny, Francja, Rosja

5. Rośliny cukrodajne

5.1. Trzcina cukrowa

5.1.1. wilgotny gorący klimat

5.1.2. żyzne gleby

5.1.3. Brazylia, Indie, Chiny

5.2. Buraki cukrowe

5.2.1. klimat umiarkowany

5.2.2. żyzne gleby

5.2.3. Francja, Rosja, USA

6. Rośliny oleiste

6.1. Soja

6.1.1. ciepły klimat

6.1.2. zawiera 20% tłuszczu, 40% białka

6.1.3. USA, Brazylia, Argentyna

6.2. Słonecznik

6.2.1. ciepły klimat

6.2.2. dobre gleby

6.2.3. 55% tłuszczu

6.2.4. Rosja, Ukraina, Argentyna

6.3. Rzepak

6.3.1. dobre gleby

6.3.2. 45% tłuszczu

6.3.3. umiarkowany klimat

6.3.4. Chiny, Kanada, Indie

6.4. Oliwka

6.4.1. śródziemnomorski klimat

6.4.2. 55% tłuszczu

6.4.3. Włochy, Grecja, Hiszpania