Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Filosofia by Mind Map: Filosofia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Filosofia

Mitä on analyyttinen filosofia?

mitä on hyvä filosofia?

kritiikkiä

filosofia ei ole sanoilla leikkimistä, eikä uravalintaa tai elämänhallintaa

kari enqvist ei halua ymmärtää analyyttisen filosofian väitteitä

minkälaista?

virheellisiä väittämiä filosofiasta

lue wikipediasta mitä on analyyttinen filosofia

erotuksena länsimainen filosofia

kysymys on myös itse tarkastelun kohde, ei vain vastaus

Hyvä filosofi

minkälainen?

filosofiaa on yritetty palauttaa

mutta ei ole onnistunut

eri tieteenaloihin

silti on hyvä lukea alan ulkopuolelta

Eksistentialismi

merkityksettömässä ja deterministisessä maailmassa jokainen luo oman maailmansa tms.

Miksi opiskella filosofiaa?

S. Blackburn

irrallisia caseja

Rosenberg kuolemasta

Vaikutus

Aristoteleen kultainen keskitie

Hegel→Marx→sosialismi

J. Locke(1600)→J. Mills (1800)→pitkä tauko→neoliberalismi

logiikka→tietokoneteollisuus

Tutkimuskohteita

olemassaolo

päättely

mieli

oikeudenmukaisuus

taide

tiede

Käytännöllinen vs. teoreettinen

teoreettinen filosofia

käytännöllinen filosofia

Aristoteleen tekemä jako?

Poliittinen filosofia

John Christman

mistä poliittisen vallan oikeutus?

yksilön ja yhteisön suhde?

mikä on mahdollisimman reilu tapa jakaa materiaaliset resurssit ja sosiaaliset edut yhteiskunnassa?

My Geistesblitzes

N