ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ by Mind Map: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Тема 1. Феномен української національної культури

1.2. Тема 2. Витоки українського народу

1.3. Тема 3. Культура Київської і Русі.

1.4. Тема 4. Культура Галицько-Волинської Русі

2. Підручники і посібники

2.1. Російськомовні підручники

2.1.1. Полищук. Культурология, 1999

2.2. Україномовні підручники

3. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

3.1. Тема 8. Культура України ХХ ст. Культура Радянської України

3.2. Тема 9. Українська культура від часу проголошення Незалежності України до сьогодення

4. КУЛЬТУРА КОЗАЧЧИНИ

4.1. Тема 5. Духовна культура українського народу XIV – першої половини XVII ст. Український Ренесанс та його особливості.

4.2. Тема 6. Духовна культура українського народу другої половини XVII–XVIII ст. Українське бароко

4.3. Тема 7. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII – початку ХХ ст.