Polska Pierwszych Piastów

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Polska Pierwszych Piastów by Mind Map: Polska Pierwszych Piastów

1. Kultura

1.1. Kultura Unietycka

1.1.1. Kamienne Kręgi

1.1.1.1. Kurhany

1.2. Kultura Ceramiki Sznurowej

1.2.1. Kamienne toporki bojowe

1.3. Kultura Oryniacka

1.3.1. Wenus z Willendorfu

1.4. Kultura Pucharów Lejkowatych

1.4.1. Naczynia gliniane

1.4.1.1. Puchary Lejkowate

1.5. Kultura Łużycka

1.5.1. Biskupin

1.5.1.1. VIII w. p.n.e

1.5.1.2. wały

1.5.1.3. mury

1.5.1.4. myślistwo, rybołówstwo i rolnictwo

1.6. Kultura Przeworska

1.6.1. handel z rzymianami żelazem

2. Plemiona

2.1. Wiślanie

2.2. Pomorzanie

2.3. Opolanie

2.4. Ślązanie

2.5. Bobrzanie

2.6. Dziadoszanie

2.7. Gołęszyce

2.8. Lędzianie

2.9. Polanie

2.9.1. ród Piastów

2.9.1.1. chrzest Polski 966 r.

2.9.1.2. Mieszko I

2.9.1.2.1. armia

2.9.1.2.2. duchowieństwo

2.9.1.2.3. kmiecie i danina

2.9.1.2.4. Dagome Iudex

2.9.1.3. Lestek - drugi książę Polan z dynastii Piastów, o którym wspomina Gall Anonim w swej kronice. Syn Siemowita i ojciec Siemomysła.

2.9.1.4. Siemomysł (Ziemomysł) (ur. prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku – zm. w latach 950–960[1]) – trzeci książę Polan z dynastii Piastów wspomniany w Kronice polskiej Galla Anonima. Wnuk Siemowita, syn Lestka, ojciec Mieszka I.

2.9.1.5. Siemowit (Ziemowit) – książę Polan z IX wieku znany jedynie z kroniki Galla Anonima.