Roztwory i ich rodzaje

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Roztwory i ich rodzaje by Mind Map: Roztwory i ich rodzaje

1. Mieszaniny substancji stałych w wodzie (kliknij by powiększyć!)

2. Roztwory dzielimy na:

2.1. Nienasycony

2.1.1. roztwór przy kontakcie z substancją rozpuszczającą ulega rozpuszczeniu

2.2. Nasycony

2.2.1. roztwór przy kontakcie z czystą substancją rozpuszczającą mimo tego nie ulega rozpuszczeniu

2.3. Ze względu na doskonałość:

2.3.1. niewłaściwe

2.3.1.1. Nie są całkowicie jednorodne

2.3.2. właściwe

2.3.2.1. Są całkowicie jednorodne

2.4. Ze względu na stan skupienia

2.4.1. stały

2.4.2. ciekły

2.4.3. gazowy

3. Krystalizacja

3.1. Proces tworzenia i wzrostu kryształków w roztworze nasyconym, podczas chłodzenia lub odparowywania rozpuszczalnika

4. Destylacja

4.1. Metoda rozdzielania ciekłych mieszanin, dzięki wykorzystaniu różnicy temperatur ich wrzenia

5. Roztwór

5.1. Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych

6. Rozpuszczalnik

6.1. Ciecz która rozpuszcza

7. Zawiesina

7.1. Układ niejednorodny, dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy.

8. Koloidy

8.1. Niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Rozdrobnienie (czyli dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek.