Концептуална карта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Концептуална карта by Mind Map: Концептуална карта

1. Растерни изображения

1.1. Предимства

1.1.1. Можете да нарисувате или да редактирате изображение с много финни яркостни и цветови нюанси.

1.2. Недостатъци

1.2.1. Растерните изображения са зависими от разделителната способност.

2. Векторни изображения

2.1. Предимства

2.1.1. Геометричните преобразувания на обектите (мащабиране,изкривяване..) , не засягат гладкостта и плавността на контурите и цветните преходи.

2.2. Недостатъци

2.2.1. При отпечатване не векторни обекти на принтер, съдържащи сложни запълвания със шарки, информацията подадена към принтера е по-голяма.

3. Пиксел и Растер

3.1. Пиксел

3.1.1. Пиксел, е най-малкия градивен елемент на изображението

3.2. Растер

3.2.1. Растер, е правоъгълна решетка от пиксели.