Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Tilrettelegging av arbeidsplassen

1.1. Regulerbar stol, bord, personheis forflyttningsmatte, håndtak til å støtte seg på

1.2. Stå bredbeint for å fordele kroppsvekten

1.3. La armene henge løst

2. Ergonomi og helse

2.1. Å følge prinsippene for ergonomi

2.1.1. Hindre belastningslidelser

3. Naturlig bevegelsesmønster

3.1. Utnytte tyngdekraften ved å flytte en kroppsdel om gangen

4. Slapp av i skuldrene

5. Kunnskap om tilpassing av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket

6. Ergonomiske prinsipper

6.1. Utgangspunkt i Naturlige bevegelsesmønster i alt fysisk arbeid

6.2. Gode arbeidsstillinger

6.2.1. Unngå belastning av ledd og muskler på feil måte

6.3. Forflyttningsteknikk

6.3.1. Aktiviserer brukerne, skåner overbelastning, Behagelig

6.4. Løfteteknikk

6.4.1. Passe ryggsøylen ved å bruke knær og hofter når man løfter