Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Slapp av i skuldrene

2. Kunnskap om tilpassing av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket

3. Ergonomiske prinsipper

3.1. Utgangspunkt i Naturlige bevegelsesmønster i alt fysisk arbeid

3.2. Gode arbeidsstillinger

3.2.1. Unngå belastning av ledd og muskler på feil måte

3.3. Forflyttningsteknikk

3.3.1. Aktiviserer brukerne, skåner overbelastning, Behagelig

3.4. Løfteteknikk

3.4.1. Passe ryggsøylen ved å bruke knær og hofter når man løfter

4. Tilrettelegging av arbeidsplassen

4.1. Regulerbar stol, bord, personheis forflyttningsmatte, håndtak til å støtte seg på

4.2. Stå bredbeint for å fordele kroppsvekten

4.3. La armene henge løst

5. Ergonomi og helse

5.1. Å følge prinsippene for ergonomi

5.1.1. Hindre belastningslidelser

6. Naturlig bevegelsesmønster

6.1. Utnytte tyngdekraften ved å flytte en kroppsdel om gangen