Єдиний цифровий ринок країн ЄС

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Єдиний цифровий ринок країн ЄС by Mind Map: Єдиний цифровий ринок країн ЄС

1. Доступ

1.1. Доступ для споживачів та бізнесу до товарів в Інтернеті

1.1.1. Єдиний цифровий ринок та доступ до нього ставить перед собою за мету створення більш простого способу поширення продукції та транскордонного перетину товарів/послуг зі сторони представників бізнесу шляхом замовлення через мережу Інтернет покупцями.

1.2. Телекомунікації

1.2.1. Надають змогу більш широко і з різнихх ракурсів дивитися на одні й тіж ситуації/проблеми та розглядати їх під різним кутом, отримуючи таким чином більше вільної інформації.

1.3. Заохочення електронної комерції

1.3.1. Заохочення до використання електронної комерції ставило за мету сприянню процвітанню транскордонної електронної комерції, що в свою чергу надала можливість для розвитку економіки дежав.

1.4. Правила, що полегшують транскордонну електронну комерцію

1.4.1. Для сприяння процвітанню транскордонної електронної комерції Комісія оновила правила ЄС ( директиву електронної торгівлі ), роз'яснила договірні права та розробила правозастосовець ( співробітництво в галузі прикордонного співробітництва ).

1.5. Більш ефективна та доступна доставка посилок

1.5.1. Даний напрям передбачає зниження вартості доставки посилок, а також запровадження додаткових заходів для підвищення прозорості цін та посилення регуляторного нагляду за доставкою посилок.

1.6. Завершення необгрунтованого гео-блокування

1.6.1. Завершення геоблокування надає споживачеві можливості вибирати та купувати товар незважаючи на його місце виробництва.

1.7. Започаткування антимонопольного конкурсу електронної комерції

1.7.1. Відбувається з метою створення та подальшого розвитку чесного і конкурентно спроможного ринку.

1.8. Сучасна система авторських прав

1.8.1. Передбачає охорону Європейської творчості та культури, не розповсюдження плагіату, а також довільної переробки на свій лад вже існуючих ідей.

1.9. Огляд Супутникової та Кабельної Директиви

1.9.1. Спрямований на переоцінку вже існуючих правових механізмів з метою вдосконалення доступу до транскордонного позподілу телепрограм і радіопрограм світом.

2. Економіка і суспільство

2.1. Адресні бар'єри в Європейській економіці даних

2.1.1. Було опубліковано законодавчу пропозицію щодо забезпечення вільного надходження не особистих даних шляхом вирішення обмежень щодо локалізації даних та полегшення комутації хмарних постачальників послуг, а також розглянуто можливі варіанти вирішення ряду юридичних невизначеностей, що виникають в економіці даних.

2.2. Визначте пріоритети для стандартів та сумісності

2.2.1. Комісія зосереджує увагу на критичних для стандартів і сумісності функціях на єдиному ринку цифрових технологій , таких як охорона здоров'я, транспорт, планування та енергетика.

2.3. Створення цифрового суспільства

2.3.1. Заходи з впровадження цифрового телерадіомовлення, а також подолання електронно-цифрового розриву.

2.4. Підтримка інклюзивного цифрового суспільства

2.4.1. Це надання послуг з розвитку належних навичок з метою, щоб в майбутньому люди могли користуватися можливостями цифрового світу та підвищити свої шанси на отримання роботи.

3. Середовище

3.1. Європейський кодекс електронних комунікацій

3.1.1. Це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення того, щоб кожен з членів ЄС мав найкращий доступ до Інтернету для участі в цифровому суспільстві та економіці.

3.2. Капітальний ремонт телекомунікаційних правил

3.2.1. Це кодекс правил для послуг зв'язку

3.3. Спільні широкосмугові цілі для суспільства Gigabit

3.3.1. Спрямовані на розвиток швидкісного інтерненту в державах Європи

3.4. План заохочення європейського лідерства в бездротовій технології 5-го покоління (5G)

3.4.1. Даний план має на меті впровадження найшвидкісного на данний момент бездротового інтернету 5-го покоління за для зручності споживачів

3.5. Схема підтримки державних органів, які пропонують безкоштовний бездротовий доступ до Інтернету для своїх громадян

3.6. Огляд структури аудіовізуальних медіа

3.6.1. Огляд зосереджуватиметься на ролі різних гравців ринку у пропаганді європейських творів та розглядатиме, як адаптувати існуючі правила до нових бізнес-моделей для розповсюдження вмісту.

3.7. Аналіз ролі онлайн-платформ

3.7.1. Комісія оцінить їхню роль, зокрема розглядаючи проблеми прозорості, використання інформації відносин між платформами та постачальниками та способи боротьби з незаконним контентом в Інтернеті.