Класифікація міжнародних інформаційних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація міжнародних інформаційних систем by Mind Map: Класифікація міжнародних інформаційних систем

1. Вищого рівня

1.1. Культурні

1.1.1. включають в себе розвиток мистецького напрямку, розвиток куномистецтва. театру і т.д.

1.2. Владні

1.2.1. включають в себе президентські та соціальні системи

1.3. Науково-технічні

1.3.1. включає в себе розвиток науковоїсфери. технічних засобів, що сприятимуть розвитку інформаційних систем та допоміжних до них систем

1.4. Соціальні

1.4.1. включають розвиток екологічних. правничих, банківських та інших систем

1.5. Фінансово-економічні

1.5.1. включають банківську сферу

2. Нижчого рівня

2.1. Лінгвістичні

2.1.1. поєднуються з навчальною та державною інформаціними системами

2.2. Навчальні

2.2.1. поєднуються з лінгвістичними та державною системами

2.3. Бібліотеко-архівні

2.4. Президентські

2.4.1. поєднуються з соціальними інформаційними системами

2.5. Екологічні

2.5.1. поєднуються з соціальними та соціологічними

2.6. Геоінформаційні

2.7. Соціологічні

2.8. Правничі

2.8.1. поєднуються з соціологічними та політичними інформаційними системами

2.9. Банківські