Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут суспільства Линьов Костянтин Олександрович

1.1. Кафедра історії України

1.1.1. Історія української культури

1.1.2. Українознавство

1.1.3. Археологія України

1.1.4. Історичне краєзнавство

1.1.5. Києвознавство

1.1.6. Етнологія

1.1.7. Методика екскурсійної роботи

1.2. Кафедра всесвітньої історії

1.3. Кафедра філософії

1.4. Кафедра державного управління та управління освітою

1.5. Кафедра фінансів, менеджменту та економіки

1.6. Кафедра інформатики

1.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

1.8. Кафедра правознавства

1.8.1. Соціологія

1.8.2. Політологія

1.8.3. Правознавство

1.8.4. Соціологія освіти

1.8.5. Кримінальне право

2. Гуманітарний інститут Бондарева Олена Євгенівна

2.1. Кафедра української літератури

2.2. Кафедра англійської філософії

2.3. Кафедра романо-германських та східних мов

2.4. Кафедра світової літератури

2.5. Кафедра перекладу

3. Педагогічний інститут Юрченко Віктор Іванович

3.1. Кафедра дошкільної освіти

3.2. Кафедра педагогіки

3.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

3.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

3.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

3.6. Кафедра психології

4. Інститут мистецтва Бацак Констянтин Юрійович

4.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

4.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

4.3. Кафедра хорового диригування

4.4. Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

4.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

5. Інститут психології та соціальної педагогіки Безпалько Ольга Володимирівна

5.1. Кафедра практичної психології

5.2. Кафедра анатомії і фізіології людини

5.3. Кафедра соціальної педагогіки і корекції освіти

5.4. Кафедра загальної,вікової та психологічної психології

6. Університетський коледж

6.1. ЦКВ української мови та літератури

6.2. ЦКВ іноземної мови

6.3. ЦКВ суспільних дисциплін та правознавства

6.4. ЦКВ фізичного виховання

6.5. ЦКВ образотворчого мистецтва та дизайну

6.6. ЦКВ психолого-педагогічних дисциплін

6.7. ЦКВ природничих дисциплін

6.8. ЦКВ музики

6.9. ЦКВ математичних дисциплін

7. Інститут післядепломної педпгогічної освіти

7.1. Михайло Федорович Войцехівський