Київський університет імені Бориса Грінченко

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Грінченко by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченко

1. Гуманітарний інститут

1.1. Кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

1.1.1. бакалаврів за напрямами:

1.1.1.1. «Журналістика»

1.1.1.2. «Філологія (українська)»

1.1.2. магістрів спеціальностей:

1.1.2.1. «Літературна творчість»

1.1.2.2. «Українська мова та література»

1.1.2.3. «Медіакомунікації»

1.2. Кафедра світової літератури

1.2.1. «Українська мова і література і зарубіжна література»

1.2.2. «Англійська, німецька мова і зарубіжна література».

1.2.3. «Англійська, французька мова і зарубіжна література».

1.2.4. «Англійська, іспанська мова і зарубіжна література».

1.2.5. «Англійська, японська мова і зарубіжна література».

1.2.6. "Англійська, італійська мова і зарубіжна література".

1.2.7. "Англійська, китайська мова і зарубіжна література".

1.2.8. "Англійська, східні (китайська, турецька) мови і зарубіжна література".

1.2.9. "Німецька, англійська мова і зарубіжна література".

1.2.10. "Іспанська, англійська мова і зарубіжна література".

1.2.11. "Італійська, англійська мова і зарубіжна література".

1.2.12. «Англійська мова і зарубіжна література».

1.2.13. "Переклад".

1.3. Кафедра практики та методики навчання англійської мови

1.3.1. "Філологія (англійська)"

1.4. Кафедра англійської філології

1.4.1. ОКР "бакалавр":

1.4.1.1. Стилістика англійської мови

1.4.1.2. Теоретична фонетика

1.4.1.3. Практична фонетика

1.4.1.4. Практична граматика

1.4.1.5. Критичне читання англійською мовою

1.4.2. ОКР "спеціаліст" і "магістр":

1.4.2.1. Когнітивна семантика

1.4.2.2. Теорія мовної комунікації

1.4.2.3. Професійна англійська мова

1.4.2.4. Фоностилістика

1.4.2.5. Спецкурс "Методи лінгво-емпіричних досліджень"

1.4.2.6. Література англомовних країн

1.4.2.6.1. Лексикологія англійської мови

1.4.2.7. Методологія і методи мовознавчих досліджень

1.4.2.8. Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі

1.4.2.9. Прикладна лінгвістика

1.5. Кафедра германської та романської філології

1.5.1. Теоретична граматика англійської мови

1.5.2. Історія англійської мови

1.5.3. Лінгвокультурологія

1.5.4. Генеративна лінгвістика

1.5.5. Історія лінгвістичних вчень

1.5.6. Спецкурс з французької мови

1.5.7. Спецкурс з іспанської мови

1.5.8. Теорія і практика другої іноземної мови (французької, іспанської)

1.5.9. Теоретичні питання граматики другої іноземної мови (французької, іспанської)

1.5.10. Основи германістики

1.6. Кафедра романо-германських і східних мов

1.7. Кафедра перекладу

1.8. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

1.8.1. «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія»

1.8.2. «Видавнича справа та редагування»

1.8.3. «Реклама та зв’язки з громадськістю»

1.9. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

2. Інститут суспільства

2.1. Кафедра правознавства

2.2. Кафедра історії України

2.3. Кафедра всесвітньої історії

2.4. Кафедра філософії

2.5. Кафедра інформатики

2.6. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

2.7. Кафедра державного управління та управління освітою

3. Університетський коледж

4. Інститут психології та соціальної педагогіки

4.1. Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

4.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

4.3. Кафедра практичної психології

4.4. Кафедра анатомії і фізіології людини

5. Педагогічний інститут

5.1. Кафедра психології

5.2. Кафедра дошкільної освіти

5.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

5.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

5.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

6. Інститут мистецтв

6.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

6.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

6.3. Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

6.4. Кафедра хорового диригування

6.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

7. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

7.1. КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

7.2. Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

7.3. Кафедра методики мов та літератури

7.4. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання