Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

1864 by Mind Map: 1864
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

1864

Dette mind map er et oversigtskort over de mange steder og ressourcer der er på nettet omkring 1864. Mind mappet er udarbejdet af Peter Leth, Lær IT, udgivet under den åbne licens Creative Commons by.

Medier

Sønderjylland museum

Museum Sønderjyllands billeddatabase. Undersøg rettigheder inden du går ombord i disse materialer. Men huskk også at rettigheder har det med at udløbe efter 70 år efter en kunstners dødsår, hvorfor nogle rettighedsangivelser kan være forfejlede. (Det ses desværre ofte). Støt dig til ophavsretten hvis du er i tvivl.

1864-arkivet

Grafik til kanal

Her er to billeder. De kan benyttes som header i en kanal til 1864 og som kanalikon eller som IOS-ikon til genvej på iPads hjemmeskærm

Statens Arkiver på Flickr

Bemærk at Statens Arkiver benytter indtil flere forskellige Creative Commons licenser (også selv om værkerne er forældede)

Træfningen ved Sankelmark

Soldaterbilleder

Krigen i billeder

Krigsdeltagere 1864, 1. infanteriregiment

Skanserne efter stormen på Dybbøl

Dybbøl Mølle betragtet af ...

Kort 2014 og lige efter 1920

Super spændende kort hentet fra Geodatastyrelsen. bemærk hvordan Dybbøl i dag og i det tidligere kort har ændret sig. Læg fx mærke til at mindesmærker er indtegnet i kortet fra 1920-1960. Du kan selv prøve kortsammenligning på linket

Tekster

Her finde rdu henvisninger til tekster, bøger og opgaver som du kan plukke fra.

Wikipedia

1864

Maleri

Dannevirke

1864.dk

Forrygende hjemmeside der på mange måder sikkert kan være en elev-nær kilde.

Baggrund vælg Krigen 1864

Tekst om krigens forløb (opdelt kronologisk)

Vælg "Rute 1864" for at opleve øjenvidneberetninger gengivet som lydklip. Spændende oplevelser venter.

1864live.dk

Ikke nogen særlig god side.

DR/Skole/Historie/1864

Sidens bedste materiale er de radioklip om slaget som ligger på siden. Intet af dette indhold kan dog embeddes eller hentes, så det er kun for oplevelsens skyld at man kommer her.

Sønderjyllands Historie: opgaver og interaktive kort

Siden Sønderjyllands Historie rummer spændende materialer og opgaver.

Videovejledning om siden

Danmarkshistorien.dk

Danmarkshistorien er et utroligt stærkt materiale som elever (i overbygningen) og lærere direkte kan udnytte For elever på mellemtrinnet bør kun få elementer anvendes direkte mens resten bør til rettelægges af læreren.

Tema: De slesvig-holstenske hertugdømmer

Bog: 1864

Anden Slesvigske Krig 1864 Forhistorie, forløb og følger En tekstbog som frit kan downlaodes - oplagt at lægge ind i iBooks på sin iPad.

Kilde:

TYSK: Krieg gegen Dänemark 1864

Søgeresultat på Google med tyske resultateter. Siderne er interessante fordi de fortæller historien fra den tyske side.

Statens Arkiver

Kildepakke om 1864

Hæfte om to soldater

Museer

Nationalmuseet

Historiecenter Dybbøl Banke

Museum Sønderjylland

Film

Bombardementet af Sønderborg 1864

Flot film der fint illustrerer de mange civile omkostninger for krigen. Billedsiden er forrygende.

Tysk fejren i 1914 af 50års-dagen for sejren (Dansk tale)

Dokumentar - brev oplæst med billeder

Fin kort film på 1 minut - et godt eksempel på en billedfortælling

1864 som satire

Krigen får en lidt anden vinkel når den kommenteres som efter en fodboldkamp. Satire af Finn Nørbygård

1864 som satire: håndgranat

1864 - lavet i Minecraft - elevfilm (5 min)

Forrygende lille film

Danskernes Akademi; 1864 et år der rystede Danmark (22 min)

Filmen er målrettet eleverne i de ældste klasser, eller som forberedelse til læreren.

Den gamle By: Tjenestepigen laver rabarberkompot anno 1864

Gyldendal: Tom Buk Swinty - fortæller om 1864 og om sin nye bog

Kanon fra 1864 fyres af fra Dybbøl Banke

Kanaon fyres fra Dybbøl Banke (1 min)

1864 - lavet i Ages of Empires - elevfilm (3min )

DR Bonanza

Radioklip: Der var en gang

Danmarkshistorien

Ordbog

Her er en række ord som kunne være nogle af de ord som eleverne vil støde på, men ikke kende. Ordsamlingen her kan måske bruges til en fælles ordbog.

Skanse

Banke

Militære titler

rang

væbnet konflikt

offensiv

defensiv

stormagter

et forbund

Det tyske Forbund

regiment

helstat

nationalstat

Skoletube

I dette punkt finder du en række åbne undervisningsmaterialer, som du frit kan anvende i din undervisning. (Åbne materialer er udgivet under åbne licenser, der tillader at enhver kan kopiere, genanvende og bearbejde materialet).

Pixton

Til Pixton er der udviklet en række beklædningsgenstande og effekter til fortællingerne. Følg dette link og se hvilke og hvordan de kan anvendes i dine fortællinger.

Personer

Brev fra fronten, Billedkilde til skabelonen

prins Carl og grev Molkte besigtiger skanserne efter stormen

Kirkebatteriet skabelon til genfortælling, Billedkilde til skabelonen

Bag forskudte skanser

Tidslinje til eleverne i Tiki-Toki

Tidslinjen kan kopieres.

Go Animate

Vejledning til GoAnimate

Kopier en 1864 fortælling

Kopier 1864 scener

Skoletube app - fortælling med Photostory

Vejledning der viser hvordan vi kan hente lovlige billeder ind i kamerarullen og lave en billedfortælling med Photostory i Skoletube app.

Soldaterrap i Soundation

Vejledning til Soundation

Kanalen 1864eksempler

Denne kanal skal samle op på de mange muligheder der er for at bruge mediefremstillinger til at forklare og bearbejde historien om 1864.

Andre ideer

Militære titler visualiseret i PeoplePlotr

Læs blogindlæg om 1864

På dette link finder du en samlet beskrivelse af materialer og ideer omkring 1864-temaet.