6.3 wetenschap en kunst

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
6.3 wetenschap en kunst by Mind Map: 6.3 wetenschap en kunst

1. waarnemen met je zintuigen

1.1. tot einde tijd van Steden en Staten vertrouwden mensen erop dat alles klopt wat in de Bijbel staat.

1.1.1. mensen die het betwijfelden:

1.1.1.1. Erasmus

1.1.1.2. Francis Bacon

1.1.1.2.1. je kunt kennis verwerven door uit te gaan van zintuiglijke waarnemingen, van wat je hoort en ziet.

1.2. in de zeventiende eeuw zijn er zo veel ontdekkingen gedaan dat we spreken van de Wetenschappelijke revolutie.

1.2.1. wetenschappelijke revolutie: Wetenschappelijke ontwikkelingen die tot een andere mens- en wereldbeeld leidt. Kenmerken van de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw zijn observatie en experimenten.

2. Gods'Boeck der nature'

2.1. wetenschappers wilden aantonen hoe intelligent de wereld, Gods schepping, in elkaar zat.

2.2. God had de mensen niet een, maar twee boeken geschonken, namelijk de Bijbel en het 'Beock der Nature.

3. theoretische natuurwetenschappen

3.1. voorbeeld van theoretische wetenschapper: Isaac Newton.

3.2. bekendste theoretische wetenschapper van de Republiek was Christiaan Huygens.

3.2.1. door dood van Willem II kreeg Christiaan de tijd voor zijn enige passie: exacte wetenschappen.

3.2.2. In 1666 werd Christiaan Huygens directeur van de pas opgericht Frans Academie des Scienses.

4. voor de eer en glorie van de koning

4.1. kunst en wetenschap werd steeds belangrijker.

4.1.1. de Franse Koning omringde zich graag met vooraanstaande wetenschappers en kunstenaars

4.1.1.1. n

4.1.2. Lodewijk XIV gebruikte kunsten om te streven naar absolutisme.

4.1.2.1. alle kunsten werden bewaard in het paleis van Versailles.

4.1.2.2. in 1653 danste hij in Het Ballet van de Nacht.

5. Kunst voor de adel en de burgers

5.1. in de zeventiende eeuw werden er in de Republiek enorm veel schilderijen gemaakt.

5.1.1. dit duurde tot het Rampjaar 1672. (Gouden Eeuw voorbij)

5.2. Nederlandse schilders vielen op door technische precisie, hun oog voor detail en het realisme waarmee ze de werkelijkheid schilderden.

5.2.1. viel