Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sosiaalinen media by Mind Map: Sosiaalinen media
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sosiaalinen media

Heikkoudet

Internet-keskeinen

Liikaa informatiota

Tiedon todenperäisyys

New node

Edut

Monipuolisuus

Edistää sosiaalisuutta

New node

Tiedonsaanti

Uhkat

Yksityisyys saattaa kärsiä

Sosiaalinen kanssakäyminen yksipuolistuu

Fyysinen rappeutuminen

Mahdollisuudet

Yhteydenpito

Mainonta

Tietojen päivittäminen

"kustomointi"