Sosiaalinen media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosiaalinen media by Mind Map: Sosiaalinen media

1. Heikkoudet

1.1. Internet-keskeinen

1.2. Liikaa informatiota

1.3. Tiedon todenperäisyys

1.4. New node

2. Edut

2.1. Monipuolisuus

2.2. Edistää sosiaalisuutta

2.3. New node

2.4. Tiedonsaanti

3. Uhkat

3.1. Yksityisyys saattaa kärsiä

3.2. Sosiaalinen kanssakäyminen yksipuolistuu

3.3. Fyysinen rappeutuminen

4. Mahdollisuudet

4.1. Yhteydenpito

4.2. Mainonta

4.3. Tietojen päivittäminen

4.4. "kustomointi"