Фінансові системи зарубіжних країн

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фінансові системи зарубіжних країн by Mind Map: Фінансові системи зарубіжних країн

1. Підсумкова атестація

2. Форум

3. Вхідна анкета

4. Змістовий модуль І

4.1. Тема 1. Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн

4.2. Тема 2. Фінансова система Сполучених Штатів Америки

4.3. Тема 3. Фінансова система Канади

4.4. Тема 4. Фінансова система Японії

5. Загальні відомості про курс

5.1. Робоча програма

5.2. Тематичний план

5.3. Критерії оцінювання

5.4. Рекомендована література

5.5. Інтернет-джерела

5.6. Глосарій

5.7. Новини

6. Змістовий модуль ІІ

6.1. Тема 5. Фінансова система Великобританії

6.2. Тема 6. Фінансова система Німеччини

6.3. Тема 7. Фінансова система Франції

6.4. Тема 8. Фінансова система Європейського Союзу