Digitaalne kodanik

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitaalne kodanik by Mind Map: Digitaalne kodanik

1. 1. kontaktpäev Digitaalne identiteet

1.1. Plaan = Tegelikkus

1.2. Mis õnnestus?

1.2.1. Uued teadmised

1.2.1.1. Väline vaade enda (digitaalsele) identiteedile

1.2.1.2. FB ja Google kontoga uutesse teenustesse sisse logimine

1.2.2. Uued vahendid

1.2.2.1. Museum of Me (ja analoogid sellele)

1.2.2.2. Doodle.com (ja sinna FB või Google kontoga sisse logimine)

1.2.2.3. MindMeister

1.2.2.4. Ervinal ja eesti.ee võimalused

1.3. Mida paremini teha?

1.3.1. Algusest peale peavad osalejad saama aru, et koolituse lõpuks oodatakse neilt rühmatööna loodud õpiprojekti kavandit ja kõik tegevused ning teadmised koolitusel aitavad seda eesmärki saavutada.

1.3.2. Lisada teemade hulka digitaalse identiteedi kustutamise teema - kas ja kuidas see võimalik on?

1.4. Tagasiside

1.4.1. "On hea, kui peab oma identiteetide üle mõtisklema - kes ma siis ikkagi olen?" - Piret Joalaid

2. 2. kontaktpäev Koostöö digitaalses keskkonnas

2.1. http://tulevikuopetaja.e-ope.ee/moodul-v/koosto-digitaalses-keskkonnas/

2.2. Mis õnnestus?

2.2.1. Uued vahendid

2.2.1.1. TitanPad

2.2.1.2. myHistro

2.3. Mida paremini teha?

2.3.1. Koolituspäeva sissejuhatuses oleks vaja korrata, et lõpptulemusena oodatakse rühmatööna tehtavat õpiprojekti kavandit

2.3.2. Veebipõhiste koostöö- ja suhtlemisvahendite juures võiks ehk TitanPad asemel soovitada vahendit, kus nad reaalselt õpiprojekti kavandi koos kirjutavad (Google Docs?)

2.3.3. Hindamismudelite keskkonna tutvustus toimus enne, kui oli olemas õpiprojekti idee. Sellest oleks rohkem kasu, kui tehtaks reaalne hindamismudel ning tulemus salvestataks.

2.3.4. Võiks tutvustada rühmade moodustamise vahendeid

2.3.4.1. http://teamup.aalto.fi

2.4. Mis ei õnnestunud?

2.4.1. Projekti mall oli Scribd keskkonnas, kus uued kasutajad ei saanud seda alla laadida

2.5. Tagasiside

2.5.1. "Ülikooli õppejõududel on keeruline õpiprojekte teha" -- Hans ei arva nii

3. 3. kontaktpäev Autoriõigus ja viitamine

3.1. http://tulevikuopetaja.e-ope.ee/moodul-v/autorioigus-ja-viitamine/

3.2. Mis õnnestus?

3.2.1. "See päev on hästi struktureeritud ja lahti kirjutatud, konkreetne ja ladus"

3.2.2. Uued keskkonnad

3.2.2.1. Curriki

3.2.2.2. Animatsioonid Wikimedia Commonsis

3.3. Mis ei õnnestunud?

3.3.1. Kirjalik projekti kavand oli tehtud ainult ühel rühmal

4. 4. kontaktpäev Võrdne ligipääs

4.1. Plaan != Tegelikkus

4.2. Mis õnnestus?

4.2.1. WordPress ülesseadmine ja sisuga täitmine on ca 90 min jooksul võimalik

4.3. Mida paremini teha?

4.3.1. Planeerida varustsenaariumid juhuks, kui eelnevatel kordadel on osalejad olnud oodatust usinamad või just vähem edukad.

4.3.2. Lisada erinevate töövahendite/portaalide kasutusjuhendid, mida osalejad saaks koolituselt edasiseks avastamiseks kaasa võtta.

4.3.3. Lõpetada koolitus ilusa e-kirjaga, mis võtab kokku ühised tegemised ja tänab kõiki osalejaid.

4.4. Rühmatööd

4.4.1. http://digikodanik.wordpress.com

4.4.2. http://tplnewspapares.wordpress.com

4.4.3. http://kevadpidu.wordpress.com

4.4.4. http://tore6.wordpress.com

4.4.5. http://kaitumiskultuur.wordpress.com

5. Järgmised sammud

5.1. Mooduli hooldaja

5.2. Koolitajad

5.2.1. Nõusoleku andnud

5.2.1.1. Piret Joalaid

5.2.2. Silmapiiril

5.2.2.1. Koolitaja Hiiumaalt

5.2.2.2. Koolitaja Pärnust

6. Koolitusest üldiselt

6.1. 4 kontaktpäeva nädalase vahega 15.00-18.15

6.2. Osalejad

6.2.1. Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajad

6.2.2. Paar osalejat väljapoolt

6.3. Ressursid

6.3.1. Tuleviku Õpetaja WordPress

6.3.2. Koolielu.ee kogukond