Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena by Mind Map: Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

2. Yhteisöllinen oppiminen ja CSCL

vuorovaikutus

yhteiset tavoitteet

yhteisen tiedon rakentelu

tieto jatkuvasti kehittyvää (ei kumuloituvaa)

prosessin tallentuminen

Sitoutuminen

prosessin tallentuminen

autenttiset oppimisympäristöt

(netti)reflektointi

globaalisaatio

asynkroninen kommunikaatio

kognitiiviset työkalut

CSLC:n käytön haasteet

3. Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena

prosessin arviointi

laadullinen arviointi

itsearviointi

vertaisarviointi

5. TVT-sovellusten käyttö opetuksen tukena

Ongelmakeskeisen oppimisen malli

Web Weaving

Vastavuoroinen opettaminen

Ankkuroitu oppiminen

PBL- Malli Problem Based Learning

1. Ymmärtävä oppiminen ja taitava oppija

Syvällinen ymmärtäminen

Monipuoliset näkökulmat

asioiden sovellettavuus

Opiskelijan aktiivinen kehittäminen

4. Teknologian pedagisen hyödynnettävyyden arviointi

Hyödyllisyys

Käytettävyys

Ymmärtävän oppimisen tukeminen

Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisprosessin tukeminen

Vuorovaikutukseen kannustaminen

Opetuksen tavoitteiden tukeminen

Pedagogisen mallin tukeminen

Jaettavuus

Mobiililaitteet

Wikit