Odpovědnost ISP @matejmyska

LL.M. - Právo informačních a komunikačních technologií

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Odpovědnost ISP @matejmyska by Mind Map: Odpovědnost ISP @matejmyska

1. Judikatura

1.1. ESLP

1.1.1. Delfi AS proti Estonsku (č. 64569/09)

1.1.1.1. Skutkový stav

1.1.1.1.1. Delfi AS - provozovatel zpravodajského webu, 300 komentářů denně

1.1.1.1.2. "SLK zničilo plánovanou ledovou cestu"

1.1.1.1.3. Cca 20 anonymních urážlivých komentářů + výzvy k likvidaci lokálního politika

1.1.1.1.4. Po šesti týdnech kontakt (notice) - reakce do 24 hodin (takedown)

1.1.1.2. Proces

1.1.1.2.1. Národní

1.1.1.2.2. Základní (10. 10. 2013)

1.1.1.2.3. Velký senát (16. 6. 2015, č. 64569/09)

1.1.1.3. Komentář

1.1.1.3.1. Nestačí: vlastní pravidla zakazující nenávistné a urážlivé projevy, funkce nahlásit a stáhnout, automatické filtrovací programy a aktivní moderátoři

1.1.2. Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Index.hu Zrt proti Maďarsku 22947/13 (2. 2. 2016)

1.1.2.1. Skutkový stav

1.1.2.1.1. Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ("MTE") - samoregulační orgán poskytovatelů internetového obsahu Index.hu Zrt (“Index”) - vlastník internetového zpravodajského portálu

1.1.2.1.2. Prevenční mechanismus - lze nahlašovat "závadné komentáře" + oznámení ("disclaimer")

1.1.2.1.3. 5. 2. 2010 článek: Podezřelé praktiky realitních kanceláří => vulgární a ofenzivní komentáře (ne ale extrémní hate speech)

1.1.2.1.4. Žaloba na ochranu dobré pověsti právnické osoby

1.1.2.2. Proces

1.1.2.2.1. Národní

1.1.2.2.2. ESLP

1.1.2.3. Komentář

1.1.2.3.1. "Reparát za Delfi AS"

1.1.3. Pihl proti Švédsku 74742/14 (9. 3. 2017)

1.1.3.1. Skutkový stav

1.1.3.1.1. Anonymní defamační komentář na online blogu neziskové organizace - nemonitorovaná/nefiltrovaná sekce

1.1.3.1.2. Stěžovatel: soukromá osoba (označena za nacistu a následně drogově závislého) - zásah do soukromí (čl. 8 EÚLP)

1.1.3.1.3. Za 9 dnů od komentáře stěžovatele, den poté staženo a zveřejněna omluva

1.1.3.2. Proces

1.1.3.2.1. Národní

1.1.3.2.2. ESLP

1.1.3.3. Komentář

1.1.3.3.1. "Další korekce Delfi"

1.1.4. Høiness proti Norsku 43624/14 (19. 3. 2019)

1.1.4.1. Skutkový stav

1.1.4.2. Proces

1.1.4.3. Výrok

1.1.4.3.1. Nejedná se o zásah do čl. 8 EÚLP

1.1.4.3.2. Moderátoři, stažení během 13 minut od nahlášení

1.1.4.3.3. Dostatečná opatření

1.1.4.4. Komentář

1.2. EU

1.2.1. SNB-REACT, C-521/17

1.2.2. Google France a Google C-236/08 (23. 3. 2010)

1.2.2.1. Skutkový stav

1.2.2.1.1. Google nabízí v AdWords možnost výběru slov OZ i s "napodobenina", "imitace"

1.2.2.1.2. AdWords - přirozené výsledky X sponzorované odkazy

1.2.2.1.3. Vyhledávání dle OZ => fakes

1.2.2.2. Proces

1.2.2.2.1. Národní

1.2.2.2.2. SDEU

1.2.2.3. Komentář

1.2.3. L’Oréal v. eBay C-324/09 (12. 6. 2011)

1.2.3.1. if it had been aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have realised that the offers for sale in question had been unlawful and, in the event of it being so aware, had failed to act expeditiously

1.2.3.2. Skutkový stav

1.2.3.3. Proces

1.2.3.3.1. Národní

1.2.3.3.2. SDEU

1.2.3.4. Komentář

1.2.3.4.1. Smysl a fungování BP

1.2.3.4.2. Aktivní role ISP

1.2.3.4.3. Provozovatel (on-line tržiště) hraje aktivní roli v případě, že poskytuje pomoc, která spočívá zejména v optimalizaci prezentace dotčených nabídek k prodeji nebo jejich propagaci, kdy se dotyčný poskytovatel tak či onak dozví o takových skutečnostech nebo okolnostech (z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace). zahrnují zejména situaci, kdy provozovatel on-line tržiště po přezkumu provedeném z vlastního podnětu odhalí existenci protiprávní činnosti nebo informace, jakož i situaci, kdy je mu existence takové činnosti nebo takové informace oznámena.

1.2.4. Scarlet Extended v. SABAM C-70/10 (24. 11. 2011)

1.2.4.1. Skutkový stav

1.2.4.1.1. "Tato žádost byla podána v rámci sporu, v němž proti sobě stojí Scarlet Extended SA (dále jen „Scarlet“) a Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (dále jen „SABAM“), a jehož předmětem je odmítnutí prvně uvedené společnosti zavést systém filtrování elektronických sdělení zasílaných prostřednictvím programů pro výměnu archivů (takzvaných programů „peer-to-peer“) za účelem zamezení výměně souborů porušujících autorská práva."

1.2.4.2. Proces

1.2.4.2.1. Národní

1.2.4.2.2. SDEU

1.2.4.3. Komentář

1.2.4.3.1. Limitace filtrování ve vztahu k "mere conduit"

1.2.4.3.2. Kolize čl. 17 odst. 2 a čl 8 Charty Právo na ochranu duševního vlastnictví v. ochrana osobních údajů/soukromí

1.2.5. SABAM v. Netlog C-360/10 (16. 2. 2012)

1.2.5.1. Skutkový stav

1.2.5.2. Proces

1.2.5.2.1. Národní

1.2.5.2.2. SDEU

1.2.5.3. Komentář

1.2.5.3.1. Limitace filtrování ve vztahu k "hosting"

1.2.6. UPC Telekabel Wien C-314/12 (27. 3. 2014)

1.2.6.1. Skutkový stav

1.2.6.2. Proces

1.2.6.2.1. Národní

1.2.6.2.2. SDEU

1.2.6.3. Komentář

1.2.7. Papasavvas C-291/13 (11. 9. 2014)

1.2.7.1. Skutkový stav

1.2.7.1.1. "17 Dne 11. listopadu 2010 podal S. Papasavvas u Eparchiako Dikastirio Lefkosias žalobu na náhradu škody proti O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, vydavatelské společnosti, jakož i proti T. Kounnafimu, šéfredaktorovi a novináři deníku O Fileleftheros, a G. Sertisovi, novináři téhož deníku, z důvodu jednání, které podle žalobce zakládá pomluvu."

1.2.7.1.2. "18 S. Papasavvas požaduje náhradu škody, která mu údajně byla způsobena články otištěnými v celostátním deníku O Fileleftheros dne 7. listopadu 2010, zveřejněnými na dvou internetových stránkách [http://www.philenews.com a http://www.phileftheros.com]. Žádá rovněž, aby vnitrostátní soud přijal předběžné opatření zákazu zveřejňování sporných článků."

1.2.7.2. Proces

1.2.7.2.1. Národní

1.2.7.2.2. SDEU

1.2.7.3. Komentář

1.2.8. Mc Fadden C-484/14 (15. 9. 2016)

1.2.8.1. Skutkový stav

1.2.8.2. Proces

1.2.8.2.1. Národní

1.2.8.2.2. SDEU

1.2.8.3. Komentář

1.2.8.3.1. Nutno zavírat Wi-Fi

1.2.9. Glawischnig-Piesczek C-18/18 (3. 10. 2019)

1.2.9.1. Skutkový stav

1.2.9.1.1. "Spor mezi Evou Glawischnig-Piesczek a společností Facebook Ireland Limited se sídlem v Irsku ohledně toho, že na profilu jistého uživatele umístěném na sociální síti Facebook byl zveřejněn příspěvek obsahující vyjádření, které E. Glawischnig-Piesczek ublížilo na cti."

1.2.9.2. Proces

1.2.9.2.1. Národní

1.2.9.2.2. SDEU

1.2.9.3. Komentář

1.2.9.3.1. Protiprávní informace - stejná, adekvátní, musí být blokovaná celosvětově

1.2.10. Poznámka k EU

1.2.10.1. Eurokonformní výklad

1.2.10.1.1. Čl. 288 SEU Von Colson (C-14/83) Marleasing (C-106/89) Faccini Dori (C-91/92) Pfeiffer (397-403/01) Adeneler a další (C-212/04) „Je třeba připomenout, že vnitrostátní soudy jsou při použití vnitrostátního práva povinny vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby tak dosáhly výsledku jí zamýšleného, a dosáhly tak souladu…“

1.2.10.2. Jednotné použití práva EU

1.2.10.2.1. […] nutnost jednotného použití, a tedy i výkladu ustanovení unijního práva, vylučuje, aby byl text ustanovení v případě pochybností nahlížen samostatně v jedné z jeho verzí, a naopak vyžaduje, aby byl vykládán a aplikován ve světle verzí v jiných úředních jazycích. Eleftheri tileorasi a Giannikos, C-52/10, bod 23 (9. 6. 2015)

1.3. Národní tuzemská

1.3.1. "Prolux"

1.3.1.1. Skutkový stav

1.3.1.1.1. Diskuze u článku na webu „Chcete prodat byt: Sám nebo s realitní kanceláří?" Závadné výroky: "Společnost PROLUX lže jako svině" - nadpis "Zlikvidovat PROLUX“ "Nikdy jsem si nemyslela jaká jsem s prominutím husa a naletím podvodníkům, jinak je nazvat nemůžu." "Ahoj, také jsem obětí bezcharakterní a lživé firmy PROLUX."

1.3.1.1.2. Zásah do dobré pověsti právnické osoby dle § 19b odst. 3 SOZ

1.3.1.2. Proces

1.3.1.2.1. MS v Praze 10 Cm 47/2009 (17. 3. 2010)

1.3.1.2.2. VS v Praze 3 Cmo 197/2010-82

1.3.1.2.3. NS 23 Cdo 2623/2011 (31. 7. 2013)

1.3.1.3. Komentář

1.3.1.3.1. Konstruktivní vědomosti

1.3.1.3.2. Skutečná vědomost

1.3.1.3.3. Hodnotové soudy - OK

1.3.2. "Kuky"

1.3.2.1. Skutkový stav

1.3.2.1.1. Žalovaný: provozovatel webu share-rapid.cz a držitel této domény (FO)

1.3.2.1.2. Rozmnoženina audiovizuálního díla "Kuky se vrací" (Autor: Jan Svěrák)

1.3.2.1.3. Oba žalovaní se podílejí na porušování majetkových práv žalobkyně tím, že neoprávněně umístili dílo Kuky se vrací na portál XXXXX, kde je zpřístupňováno návštěvníkům portálu, kterým je zároveň umožněno neoprávněné stahování audiovizuálního díla.

1.3.2.2. Proces

1.3.2.2.1. PO: MS v Praze 1 Nc 3/2011-35 (25. 2. 2011)

1.3.2.2.2. MS v Praze 31 C 72/2011-33 (2. 12. 2011)

1.3.2.2.3. Usnesení VS v Praze (27. 2. 2013)

1.3.2.3. Komentář

1.3.2.3.1. Limit: rozsudek pro uznání => slabá argumentační síla

1.3.2.3.2. Zajímavé úzké formulování petitu - fakticky ale snadno obejitelné

1.3.2.3.3. Proč žalobce "roztrhl" solidární závazek?

1.3.2.3.4. Nikoliv obecný monitoring, ale specifický na základě rozhodutí soudu

1.3.2.3.5. Zásah do autorského práva ?

1.3.3. "Parlamentní listy"

1.3.3.1. Skutkový stav

1.3.3.1.1. Jaroslav Suchý v. OUR MEDIA (vydavatel serveru ParlamentniListy.cz)

1.3.3.1.2. Tři články a diskuze pod nimi (2011, 2012) Komentáře hrubě urážlivého, xenofobního a rasistického charakteru => násilí a fyzická likvidace, jako např. "Patří do kafilerie"

1.3.3.1.3. Žalovaný: Zásah do osobnostních práv, ignorovány žádosti, zřejmá protiprávnost, tři roky neodstraněné příspěvky (odstraněno až 9. 9. 2014)

1.3.3.1.4. Obrana žalovaného: výzvy k odstranění z free mailu (problematické), odstranil pak ještě před žalobou-upozorněním

1.3.3.1.5. Žalovaný: osoba veřejného zájmu, aktivista, "kluk, co pohladil prezidenta USA B. O."

1.3.3.1.6. Žalovaný: zpravodajský portál, ale se snahou zapojit do komunikace občany s velkou návštěvností (300K denně)

1.3.3.1.7. Diskuse: pravidla existují, uživatelé nejsou identifikováni

1.3.3.1.8. Neexistoval funkční odkaz na nahlašování závadného obsahu

1.3.3.1.9. Existuje systém na mechanické filtrování klíčových slov - zjevně neúčínné

1.3.3.2. Proces

1.3.3.2.1. Rozsudek MS v Praze 66C 143/2013-510 (12. 1. 2015)

1.3.3.2.2. VS

1.3.3.3. Komentář

1.3.3.3.1. V podstatě první spor řešící odpovědnost za diskuzní příspěvky.

1.3.3.3.2. Nemožnost uživatelů mazat diskuzi - posouvá více k aktivitě ISP

1.3.4. DILIA v ulož.to

1.3.4.1. Skutkový stav

1.3.4.1.1. Kolektivní správce DILIA v provozovatel služby ulož.to

1.3.4.2. Proces

1.3.4.2.1. MS v Praze, sp. zn. 34 C 5/2017

1.3.4.2.2. Odvolání 3 CO 58 / 2019

1.3.4.2.3. Dovolání

1.3.4.3. Komentář

1.3.4.3.1. Překonává názory, že nelze uložit aposteriorní kontrolu

1.4. Národní zahraniční (caveat: inspirace)

1.4.1. Německo

1.4.1.1. BGH "Rolex v. Ricardo" BGH, Internet-Versteigurung I., sp. zn. I ZR 304/01

1.4.1.1.1. e-aukce a preventivní povinnost

1.4.1.1.2. žádostí o preventivní zákrok formou filtrování inzerátů nesoucích typické znaky protiprávní nabídky falešných hodinek

1.4.2. Itálie

1.4.2.1. "Vivi Down"

1.4.2.1.1. Skutkový stav

1.4.2.1.2. Proces

1.4.2.1.3. Komentář

2. 6. Bezpečný přístav

2.1. Účinek

2.1.1. SEO: okamžik do kdy je odpovědnost (na základě národního právního řádu) jednoznačně vyloučená

2.1.1.1. L'Oréal v. eBay C-324/09, bod 107: články 12 až 15 směrnice 2000/31 mají omezit případy, kdy v souladu s vnitrostátním právem použitelným v dané oblasti může být založena odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informační společnosti.

2.1.2. ZSIS: zakládá odpovědnost (???)

2.1.2.1. Eurokonformní výklad

2.1.2.1.1. Čl. 288 SEU Von Colson (C-14/83) Marleasing (C-106/89) Faccini Dori (C-91/92) Pfeiffer (397-403/01) Adeneler a další (C-212/04) „Je třeba připomenout, že vnitrostátní soudy jsou při použití vnitrostátního práva povinny vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby tak dosáhly výsledku jí zamýšleného, a dosáhly tak souladu…“

2.1.3. Vyloučení odpovědnosti

2.1.3.1. Papasavvas, C-291/13, bod 57: Čl. 12 až 14 SEO neumožňují poskytovateli služby informační společnosti bránit podání žaloby ve věci občanskoprávní odpovědnosti proti své osobě, a v důsledku toho přijetí předběžných opatření vnitrostátním soudem.

2.1.3.1.1. civilní

2.1.3.1.2. správněprávní

2.1.3.1.3. trestní

2.1.4. I přes to možno (Čl. 12 odst. 3; 13 odst. 2 a 14 ods. 3 SEO.) V SOULADU S NÁRODNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM

2.1.4.1. Ukončení porušování práv

2.1.4.2. Předcházení porušování předpisů

2.1.4.3. SDEU Glawischnig-Piecszek C-18/18

2.1.4.3.1. "Z článku 14 odst. 3 směrnice 2000/31 ve spojení s bodem 45 odůvodnění této směrnice kromě toho vyplývá, že tímto zproštěním není dotčena možnost vnitrostátních soudních nebo správních orgánů od dotyčného poskytovatele hostingu požadovat, aby ukončil protiprávní jednání nebo mu předešel, a to i na základě odstranění protiprávních informací nebo zamezení přístupu k nim."

2.1.5. "Nechrání" ale před

2.1.5.1. Zdržovací nárok

2.1.5.2. Odstraňovací

2.1.5.3. Informační nárok

2.1.5.4. Předběžné opatření

2.2. Nabytí (Vplutí)

2.2.1. Mere conduit (čl. 12 SEO/§ 3 ZSIS)

2.2.1.1. Neinicuje přenos

2.2.1.2. Nevolí příjemce/uživatele přenášené informace

2.2.1.2.1. Nutno vykládat jako adresáta

2.2.1.3. Nevolí a nezmění obsah přenášené informace

2.2.1.3.1. Preambule č. 43 SEO: jen změna zasahující do integrity, ne technická

2.2.1.4. Pasivita poskytovatele

2.2.1.4.1. "Aniž by byla splněna, není vůbec možné příslušný bezpečný přístav aplikovat – nejedná se totiž v tu chvíli o kvalifikovaného poskytovatele služeb." (Maisner, 2017, k § 3)

2.2.1.5. Žádné další požadavky Mc Fadden C-484/14 (15. 9. 2016)

2.2.1.5.1. Lze ale požadovat zaheslování Wi-Fi sítě

2.2.2. Caching (čl. 13 SEO/§ 4 ZSIS)

2.2.2.1. Prosté meziukládání za účelem zefektivnění dalšího přenosu

2.2.2.2. Neupravuje informace

2.2.2.3. Dodržuje podmínky přístupu k nim

2.2.2.4. Nezasahuje do povolené používání technologie s cílem získat údaje o užívání informace

2.2.2.5. Dodržuje pravidla o aktualizaci informace

2.2.2.6. Pasivita

2.2.3. Hosting (čl. 14 SEO/§ 5 ZSIS)

2.2.3.1. Absence konkrétní (skutečné) vědomosti o protiprávním charakteru informace

2.2.3.2. Absence konstruktivní vědomosti o protiprávním charakteru informace

2.2.3.3. Absence kontroly nad jednáním uživatele ze strany poskytovatele služby

2.2.3.3.1. ZSIS - nevykonává přímý nebo nepřímý vliv

2.2.3.4. Pasivní přístup poskytovatele služby k jejímu poskytování

2.2.3.4.1. Pasivní = služba musí být technického, automatizovaného a pasivního charakteru

2.3. Ztráta (Vyplutí)

2.3.1. Mere conduit (čl. 12 SEO/§ 3 ZSIS)

2.3.1.1. BP nelze ztratit i v případě vědomosti o protiprávním charakteru, ale POUZE pokud

2.3.1.1.1. Inciace přenosu

2.3.1.1.2. Volba uživatele/příjemce

2.3.1.1.3. Volba či změna obsahu informace

2.3.1.2. ALE: (44) Poskytovatel služeb, který úmyslně spolupracuje s jedním z příjemců svých služeb, aby se dopouštěl protiprávního jednání, poskytuje více než "prostý přenos" nebo ukládání do vyrovnávací paměti = ztráta BP

2.3.1.2.1. Aktivita ISP - vůbec nedopadá BP

2.3.2. Caching (čl. 13 SEO/§ 4 ZSIS)

2.3.2.1. Změna informace

2.3.2.2. Nevyhovění podmínkám přístupu k informaci

2.3.2.2.1. Např. odstranění povinnosti registrace na webových stránkách, odstranění zpoplatnění

2.3.2.3. Neaktualizace informace v souladu s pravidly

2.3.2.4. Nezasahuje do zákonem povoleného užívání (SEO) / Překročení povoleného užívání technolgoe ohledně získávání informací o využití informace (ZSIS)

2.3.2.4.1. Např. Google Analytics

2.3.2.5. Nestáhne/neaktulizuje informaci, jakmile se dozví o její změně/znepřístupnění

2.3.2.5.1. Není zde "notice"

2.3.2.5.2. Změna statusu informace

2.3.2.5.3. I pokud ví o protiprávnosti informace, nemusí ji aktualizovat, pokud ji zdroj stále obsahuje

2.3.2.6. Aktivita

2.3.2.6.1. Mj. spočívající ve volbě příjemce

2.3.2.7. ALE: (44) Poskytovatel služeb, který úmyslně spolupracuje s jedním z příjemců svých služeb, aby se dopouštěl protiprávního jednání, poskytuje více než "prostý přenos" nebo ukládání do vyrovnávací paměti = ztráta BP

2.3.2.7.1. Aktivita ISP - vůbec nedopadá BP

2.3.3. Hosting (čl. 14 SEO/§ 5 ZSIS)

2.3.3.1. Konstruktivní vědomost

2.3.3.1.1. § 5 odst. 1) písm. a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní

2.3.3.2. Konkrétní (skutečná) vědomost

2.3.3.2.1. § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele A neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

2.3.3.2.2. Oznámení (ne vše řeší SEO, ZSIS vůbec) Nedostatečné oznámení může založit konstruktivní vědomost

2.3.3.2.3. Lze nabýt i jiným způsobem: další (jiné zdroje informace o protiprávnosti)

2.3.3.3. Kontrola nad jednáním uživatele

2.3.3.4. Aktivní přístup

2.3.3.4.1. ISP vybírá manuálně konkrétní obsah a ten nabízí uživatelům, sám vkládá obsah na server, tento obsah upravuje (zkracuje, edituje) a schvaluje

2.3.3.4.2. Ztráta BP jen vůči konkrétnímu obsahu, ne celé službě

2.3.3.5. Business model jako takový neznamená ztrátu BP

2.3.4. Výkladové stanovisko MPO k BP

2.3.4.1. "§ 3 až 6 ZSIS nelze vykládat tak, že poskytovatel služeb informační společnosti nenese odpovědnost podle jiných právních předpisů, jedná-li s úmyslem porušit své povinnosti, příp. práva třetích osob, stanovené v těchto právních předpisech."

2.3.4.2. "Je-li si poskytovatel služby informační povinnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživateli, vědom, že výše jeho příjmů nebo výnosů přímo souvisí s mírou protiprávního obsahu ukládaných uživateli, nemůže se dovolávat toho, že neodpovídá za tento obsah podle § 5 ZSIS."

2.3.4.3. "Neexistenci obecné odpovědnosti poskytovatele služeb informační společnosti podle § 3 až 6 ZSIS nelze vykládat tak, že tento poskytovatel nemá informační povinnost podle jiných právních předpisů."

2.3.4.4. Přímý rozpor:

2.3.4.4.1. § 6 ZSIS: „Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

2.3.4.4.2. Čl. 15 SEO: "Členské státy neukládají poskytovatelům služeb obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost."

2.3.4.5. Doktrinálně odmitnuto

3. 5. Typy ISP

3.1. Každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti (§ 2 odst. 1 ZSIS)

3.2. Typy ISP

3.2.1. Mere conduit (Čl. 12 SEO/§ 3 ZSIS)

3.2.1.1. NEJDÁL (DATŮM) INFORMACI Poskytují konektivitu i ostatním - caching/hosting ISP

3.2.1.2. SEO: Přenos informací poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti

3.2.1.3. ZSIS: Přenos informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací + zahrnuje i automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací (ne trvale jako u caching ISP, jen na dobu nutnou pro přenos)

3.2.1.3.1. Síť elektronických komunikací X komunikační síť => pojem 127/2005 Sb. ZoEK - ale eurokonformní výklad (rozšíření) na všechny komunikační sítě

3.2.1.3.2. Přenosový ISP - kontroluje infrastrukturu

3.2.1.3.3. Zprostředkovací ISP - nekontrolují, napomáhají využívat

3.2.2. Caching (Čl. 13 SEO/§ 4 ZSIS)

3.2.2.1. SEO: Automatické dočasné přechodné ukládání, které slouží pouze pro co možná nejúčinnější následný přenos informace na žádost jiných příjemců služby

3.2.2.2. ZSIS: Nestanoví účel ("následný přenos")

3.2.2.3. Proxy/browser caching

3.2.3. Hosting (Čl. 14 SEO/§ 5 ZSIS)

3.2.3.1. NEJBLÍŽ (DATŮM) INFORMACI

3.2.3.2. ukládání informací (dat) poskytnutých příjemcem/uživatelem

3.2.4. Další (?)

3.2.4.1. Provozovatel diskusního serveru

3.2.4.2. E-aukce (eBay, aukro)

3.2.4.3. Vyhledávač - služba vyloučená z aplikace SEO, ZSIS

3.2.4.3.1. Caching?

3.2.4.3.2. Hosting?

3.2.4.3.3. Husovec

3.2.4.3.4. Polčák

4. 3. Právní úprava (vyloučení) odpovědnosti ISP

4.1. EU (Neodpovídá, dokud...)

4.1.1. 2000/31 SEO

4.1.1.1. Preambule (40-48)

4.1.1.1.1. 42

4.1.1.1.2. 46

4.1.1.1.3. 47

4.1.1.2. Články

4.1.1.2.1. 2 - Definice

4.1.1.2.2. 12 - "Prostý přenos"

4.1.1.2.3. 13 - Ukládání do vyrovnávací paměti ("caching")

4.1.1.2.4. 14 - Shromažďování informací

4.1.1.2.5. 15 - Neexistence obecné povinnosti dohledu

4.1.2. DSM směrnice (ex-čl. 13, nyní čl. 17)

4.1.2.1. Pouze ISP typu hosting

4.1.2.2. Návrh Komise: "Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany..."

4.1.2.3. Kompromisní verze EP: Art. 13(1). "Without prejudice to Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, online content sharing service providers perform an act of communication to the public. They shall therefore conclude fair and appropriate licensing agreements with right holders."

4.1.2.4. Problémy

4.1.2.4.1. Přímý rozpor s čl. 15 SEO - aktivní monitoring

4.1.2.4.2. Komise: "velké množství děl"

4.1.2.4.3. Parlament: ...přímá odpovědnost

4.1.2.4.4. Zajištění a uzavření dohod

4.2. Národní (Odpovídá, pokud...)

4.2.1. 480/2004 ZSIS "Zprostředkovatelské služby"

4.2.1.1. § 2 Definice

4.2.1.2. § 3 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací

4.2.1.3. § 4 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací

4.2.1.4. § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

4.2.1.5. § 6 Zákaz obecného dohledu

4.2.1.6. Kriticky k legislativní technice:

4.2.1.6.1. :warning: POLČÁK, R. Internet a proměny práva. Auditorium, 2012, s. 149: "Český právotvůrce však poněkud neobratně přeložil směrnici tak, že z výsledné dikce zákona není úplně jednoznačné, že smyslem zákona je ve skutečnosti omezit odpovědnost ISP. Jednoduché čtení předpisu totiž může na první pohled vyvolat dojem, že zákon tuto odpovědnost naopak zakládá."

4.2.1.7. Eurokonformní výklad

4.2.1.7.1. Čl. 288 SEU Von Colson (C-14/83) Marleasing (C-106/89) Faccini Dori (C-91/92) Pfeiffer (397-403/01) Adeneler a další (C-212/04) „Je třeba připomenout, že vnitrostátní soudy jsou při použití vnitrostátního práva povinny vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby tak dosáhly výsledku jí zamýšleného, a dosáhly tak souladu…“

4.3. Zahraniční národní (limitovaná aplikace v ČR)

4.3.1. USA

4.3.1.1. Vicarious liability

4.3.1.1.1. Nedbalostní účastenství na deliktu

4.3.1.2. Contributory liability

4.3.1.2.1. Odpovědnost za pomocníka/použitou osobu

4.3.2. UK

4.3.2.1. Joint tortfeasership Společná odpovědnost

4.3.2.1.1. Odpovědnost za použitou osobu (vicarious liability)

4.3.2.1.2. Účastenství (accessory liability)

4.3.3. Německo

4.3.3.1. nepřímá odpovědnost - věcněprávní negatorní ochrana (Störerhaftung)

4.3.3.2. Účastenství - vyžaduje úmysl (Teilnehmerschaft)

5. 1. Teoretický úvod

5.1. Co je ISP?

5.1.1. Definiční autorita (kontroluje kód, "vládce světa", antický bůh)

5.1.1.1. Fakticky jediná entita, proti které lze efektivně uplatnit postih

5.1.2. Mediátor jednání - porušení povinnosti = jednání škůdce + poskytnutí služby ISP

5.1.2.1. Nemá úmysl

5.1.2.2. Není vědomě nedbalý

5.1.2.3. Problematika nevědomé nedbalosti = zakročit neposkytnutím služby

5.2. Musí, nesmí a nebo může?

5.2.1. Právní stát

5.2.2. Zákonnem stanoveno: musí/nesmí

5.2.2.1. Nikdo nesmí být nucen, co není přikázáno...

5.2.3. Jinak: může

5.2.3.1. Každý může dělat, co není zakázáno...

5.2.4. § 6 ZSIS (legislativní perla): Nemá povinnost...(?)

5.3. Principy

5.3.1. Odpovědnost

5.3.1.1. Každý odpovídá za svoje vlastní jednání... X Nikdo neodpovídá za cizí jednání...(úprava odpovědnosti ISP řeší pravě tyto otázky)

5.3.1.1.1. ISP nejednal - jednal uživatel (příjemce služby informační společnosti)

5.3.1.2. Založení odpovědnosti

5.3.1.2.1. Prevenční / Zakročovací povinnost

5.3.1.2.2. Může být založena na základě: § 2910 OZ porušení zákonné povinnosti (včetně prevenční a zakročovací)

5.3.2. Úprava odpovědnosti ISP = parciální derogace osobní působnosti odpovědnostních institutů

5.4. Kolize práv a zájmů a její řešení (Lidskoprávní rozměr)

5.4.1. Právo na podnikání

5.4.2. Právo na svobodu projevu

5.4.3. Ochrana osobnosti a osobních údajů

5.4.4. Právo duševního vlastnictví

5.4.4.1. Práva k ochranné známce

5.4.4.2. Autorské právo

5.5. Specifická odpovědnost za obsah online

5.5.1. Neřešíme: Za vlastní obsah (Každý odpovídá za svoje vlastní jednání...) ISP je přímy pachatel deliktu (např. zásah do autorských práv) Neaplikuje se SEO, neaplikuje se ZSIS

5.5.1.1. Vzhledem k obsahu není jeho jednání výlučně technické, automatické a pasivní

5.5.1.2. Obsah

5.5.1.2.1. Vytvořený

5.5.1.2.2. Převzatý

5.5.1.2.3. Podvrhnutý

5.5.2. Za cizí obsah (Nikdo neodpovídá za cizí jednání...)

5.5.2.1. Pasivní služby (Jednání ISP: výlučně technické, automatické a pasívní)

5.5.2.1.1. Existuje "bezpečný přístav"

5.5.2.1.2. Neexistuje "bezpečný přístav" (ztracen)

5.5.2.2. Aktivní služby (ISP není pouze zprostředkovatel Preambule 42 SEO)

5.5.2.3. Oba typy služeb (aktivní i pasivní): - shodné založení civilní odpovědnosti (instituty diskutované níže sub. 2) - rozdílná aplikace "bezpečných přístavů" tj. dopadá X nedopadá

6. 2. Odpovědnost za cizí obsah (civilní odpovědnost)

6.1. Neřešíme: Přímý pachatel (výjimečně) i když pasivní

6.1.1. § 2910 OZ - porušení zákona

6.1.1.1. "Pôjde predovšetkým o prípady, keď národné právo hodnotí určitú činnosť, hoc automatickú, technickú a pasívnu, ako priame spáchanie deliktu tým, že ho kvalifikuje ako uskutočnenie skutkovej podstaty príslušného deliktu." Husovec, s. 52

6.2. Zásadní problém české koncepce odpovědnosti - NEROZLIŠUJE: - primární - sekundární

6.2.1. Neexistují zahraniční koncepty typu vicarious, contributory liability

6.3. Pokus o řešení: Účastník na deliktu (dle § 2915 OZ)

6.3.1. Příklad: provozovatel "warez fóra", co podněcuje uživatele, aby přidávali neautorizovaný autorskoprávně chráněný obsah

6.3.2. Ze své podstaty není "pasivní" => neaplikuje se "bezpečný přístav"

6.3.3. Nepřímé porušení [jiné stanovené] normy (osoba, která sama nespáchala delikt) jednáním, které předvídatelně směřuje k porušení právní normy

6.3.3.1. Protiprávnost vyplývá z norem odkazovaných § 2910 (§ 2915 odst. 2 OZ předpokládá, že odpovědnost už vznikla)

6.3.3.1.1. Ochranné normy

6.3.3.1.2. Absolutní práva

6.3.3.2. Osoba, která se vědomě účastnila na způsobení škody jiným škůdcem

6.3.3.3. Osoba, která ke spáchání škody podněcuje či je podporuje

6.3.3.4. Důsledek: solidární odpovědnost, ale VYLOUČENO právo soudu změnit solidární povinnosti na dílčí

6.3.3.4.1. § 2915 OZ (Škoda způsobená více osobami)

6.3.3.4.2. Za škodu!

6.3.3.4.3. A jak s nemajetkovou újmou a BO?

6.3.3.4.4. Bez problémů "obranné nároky" Pasivní legitimita

6.3.4. Trestní případ Pirate Bay (Švédsko)

6.3.5. Trestní případ: "Liberecký pirát" (NS 8 Tdo 137/2013)

6.3.5.1. Mohlo být účastenství

6.3.5.2. ALE rozšíření § 18 odst. 2 AutZ - sdělování díla veřejnosti formou poskytování hyperlinku

6.4. Nezakročení na ochranu jiného

6.4.1. Poskytovatel nekonal tam, kde konat měl

6.4.1.1. Nepřímé porušení právní normy

6.4.1.1.1. svoboda, zdraví, život a vlastnictví

6.4.1.1.2. NE u ochranných norem

6.4.2. Prevenční povinnost (§ 2900, 2901 OZ)

6.4.2.1. Vznik povinnosti zakročit na ochranu práv druhých

6.4.2.1.1. Při konání (§ 2900 OZ)

6.4.2.1.2. Při nekonání (§ 2901 OZ)

6.4.2.1.3. Porušení vyžaduje zavinění (presumováno v § 2911 OZ)

6.4.2.2. Unijní limity prevenční povinnosti (Čl. 15 SEO, § ZSIS) jako lex specialis

6.4.2.3. Ústavní limity prevenční povinnosti

6.4.2.3.1. Svoboda projevu

6.4.2.3.2. Svoboda podnikání

6.4.3. Následek: solidární odpovědnost s pachatelem deliktu na náhradu škody (§ 2915 OZ)

6.4.4. Ostatní nároky

6.4.4.1. Nemajetková újma

6.4.4.1.1. Ochrana konkrétního práva = bez problémů

6.4.4.2. BO

6.4.4.2.1. Porušením povinnosti konat na ochranu jiného nedochází k "použití" práva

6.4.4.3. Zdržovací

6.4.4.4. Odstraňovací

6.4.5. Standardní modus operandi v akci: Řádné oznámení o závadném obsahu

6.4.5.1. A) Porušení práv je nepochybné

6.4.5.2. B) Poskytovatel v přiměřené lhůtě nezakročí, aby odvrátil újmu třetí osoby, i když by bez těžkostí mohl

6.4.6. Vliv na životní cyklus služby

6.4.6.1. 1. absence povinnosti dohledu a aktivního monitoringu

6.4.6.2. 2. první oznámení - reakční péče

6.4.6.2.1. Jasnost protiprávnosti

6.4.6.3. 3. rozumná míra prevence - proaktivní péče

6.4.6.3.1. Konkrétní dohled a možnosti prevence (uložené soudem)

7. 4. Služba informační společnosti

7.1. Poskytovatel

7.1.1. FO/PO - poskytující některou ze SIP (§ 2 písm. e) SEO; § 2 odst. 1 ZSIS)

7.2. Přijemce (SEO) / Uživatel (ZSIS)

7.2.1. FO/PO - využívající SIS, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací (čl. 2 písm. d) SEO, § 2 písm. e) ZSIS)

7.3. Směrnice č. 2015/1535

7.3.1. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb.

7.3.1.1. "zpravidla za úplatu"

7.3.1.1.1. ale i jiné plnění (osobní údaje, čas strávený na službě)

7.3.1.1.2. Hospodářská činnost (preambule č. 18 SEO) - úplata i od jiného subjektu

7.3.1.1.3. C-291/13 Papasavvas (11. 9. 2014)

7.3.1.2. „na dálku“ - poskytovaná bez současné přítomnosti stran

7.3.1.2.1. Případ "bookování" ubytování v lobby hotelu přes booking.com

7.3.1.3. „elektronicky“ - služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky

7.3.1.4. „na individuální žádost příjemce služeb“- přenosem dat na individuální žádost

7.3.1.4.1. Zadání URL

7.3.1.4.2. Kliknutí na link

7.3.1.4.3. Hraniční případ: YouTube live streaming

7.3.2. Preambule č. 18 SEO - "zejména online prodej zboží"

7.3.2.1. nikoliv už však činnost offline dodání

7.3.3. Negativní definice

7.3.3.1. Příloha č. 1

7.3.3.1.1. NE na dálku

7.3.3.1.2. NE elektronicky

7.3.3.1.3. NE na individuální žádost

7.3.3.1.4. Nově: ani UberPop

7.3.3.2. Čl. 2 ods.t 2 písm. a), b) 2015/1535

7.3.3.2.1. Rozhlasové vysílání

7.3.3.2.2. Televizní vysílání

7.4. ZSIS

7.4.1. § 2 písm. e) Ne příliš relevantní - výsostně autonomní pojem práva EU

7.4.1.1. Neobsahuje výjimky

7.5. Příklady

7.5.1. Google AdWords (Google France C-236/08 až C-238/08)

7.5.2. Pojišťování motorových vozidel přes internet (Bundesverband C-298/07)

7.5.3. Uvádění kontaktních čoček na trh (ne ale dodání) (Ker-Optika C-108/09)

7.5.3.1. "Vnitrostátní pravidla týkající se uvádění kontaktních čoček na trh spadají do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) v rozsahu, v němž se týkají prodeje takových čoček prostřednictvím internetu. Naproti tomu vnitrostátní pravidla týkající se dodání těchto čoček do působnosti této směrnice nespadají."

7.5.4. Rezervace hotelu pomocí e-mailu (Alpenhof C-144/09)

7.5.5. Rezervace služeb cestovní kanceláře přes internet (Pammer C-585/08)

7.5.6. Připojení na internet (Promusicae C-275/06, Tele 2 C-557/07)

7.5.7. Vyhledávání Google - sponzorované odkazy (ne organické výsledky vyhledávání) (Google France C-236/08 až C-238/08)

7.5.8. Aukční server eBay (L'Oreal v. eBay C-324/09)

7.5.9. Poskytování otevřené Wi-Fi sítě (Mc Fadden C-484/14)

7.5.9.1. "jestliže tak dotčený poskytovatel činí s cílem upozornit na jím prodávané zboží nebo poskytované služby"

7.5.10. Facebook (Glawischning-Piecszek C-18/18)

8. 7. Dohled

8.1. Obecný

8.1.1. Zakázán: čl. 15 SEO, § 6 ZSIS

8.1.1.1. Lex specialis ve vztahu k obecné zakročovací a prevenční činnosti (§ 2900, 2901 OZ)

8.2. Hranice

8.2.1. Judikatura SD

8.2.1.1. Scarlet Extended v. SABAM C-70/10 (24. 11. 2011)

8.2.1.1.1. Porušení zákazu obecného dohledu = zásah do svobody podnikání (body 46-49)

8.2.1.2. L’Oréal v. eBay C-324/09 (12. 6. 2011)

8.2.1.2.1. Vyloučení obecné kontroly (bod 139)

8.2.1.3. SABAM v. Netlog C-360/10 (16. 2. 2012)

8.2.1.3.1. Nelze stanovit absolutní filtr

8.2.1.4. UPC Telekabel Wien C-314/12

8.2.1.4.1. Lze vydat příkaz blokovat webové stránky

8.2.2. Co je příliš

8.2.2.1. Systém filtrování:

8.2.2.1.1. informací ukládaných na serverech ISP uživateli jeho služeb;

8.2.2.1.2. který se vztahuje na všechny tyto uživatele bez rozdílu;

8.2.2.1.3. preventivně;

8.2.2.1.4. výlučně na náklady ISP

8.2.2.1.5. bez časového omezení,

8.2.2.1.6. způsobilý identifikovat předměty ochrany, za účelem blokování zpřístupňování uvedených děl veřejnosti, pokud je jím porušováno autorské právo.

8.2.2.2. Nelze uložit ani soudním příkazem

8.2.3. Co je OK

8.2.3.1. Prevence a zabránění již porušeného

8.2.3.2. S rozumnými náklady

8.2.3.3. Nadměrně nezatěžující

8.2.3.4. Automatický filtr s následnou manuální kontrolou OK

8.3. Zvláštní

8.3.1. Současný x následný

8.3.2. Manuální x technický

8.3.3. Filtrování

8.3.3.1. Ve vztahu ke konkrétnímu předmětu ochrany

8.3.3.1.1. GEMA v. RapidShare

8.3.3.1.2. Atari Europe v. Rapidshare

8.3.4. Prevence

8.3.4.1. Boj proti nezákonnému obsahu online v EU

8.3.4.1.1. Rovina dobrovolné spolupráce ISP a EK

8.3.4.1.2. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken - NetzDG

8.3.4.1.3. Čl. 17 DSMS

9. 8. Součinnost nevinného poskytovatele

9.1. Efektivní ochrana práv třetích osob

9.2. Poskytovatel neodpovídá za obsah = "neporušitel" - nejedná se tak o sankce za nedovolené chování, ale pouhé obligatorní poskytnutí součinnosti

9.3. Předběžné opatření

9.3.1. § 76 OSŘ - dočasné uložení povinnost - lze-li to spravedlivě požadovat

9.4. Zdržovací a odstraňovací nárok

9.4.1. Nesmí být v rozporu se zákazem monitoringu

9.4.2. PDV

9.4.2.1. čl. 11 směrnice č. 2004/24/ES a čl. 8 ods. 3 směrnice 2000/31/ES

9.4.2.1.1. § 40 ods. 1 písm. f) AutZ

9.4.2.1.2. § 4 odst. 3 ZVPPV

9.4.2.2. Zprostředkovatel - široce vykládáno

9.4.2.3. Limity L’Oréal v. eBay C-324/09 (12. 6. 2011) UPC Telekabel Wien C-314/12 (27. 3. 2014)

9.4.2.3.1. Účinnost

9.4.2.3.2. Přiměřenost

9.4.2.3.3. Nesmí zakládat překážky legálnímu obchodu

9.4.2.3.4. Nesmí ukládat nepřiměřené náklady

9.4.2.3.5. Nesmí ukládat komplikované povinnosti

9.4.2.3.6. Musí obsahovat záruky proti zneužívání

9.4.3. Ochrana osobnosti

9.4.3.1. § 82 OZ

9.4.3.2. C-18/18 Glawischnig-Piecszek

9.5. Informační nárok

9.5.1. Pro PDV čl. 8 odst. 2 směrnice č. 2004/48/ES (§ 40 odst. 1 písm. c) bod 3 AutZ; § 3 odst. 1 písm. c) ZVPPV)

9.5.1.1. Jakákoli osoba, která poskytuje služby v komerčním rozsahu

9.5.1.2. Služby využívají třetí strany k porušování práv

9.5.1.3. Nebrání limitace jinými právy

9.5.1.3.1. Ochrana osobnosti a osobních údajů