การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. การเรียน การสอน

1.1.1. การจัดทำสื่อการสอน

1.1.2. การจัดการเรียนการสอนนักเรียน

1.1.3. การค้นหาข้อมูลต่างๆ

1.1.4. การส่งงานผ่าน Social Network

1.1.5. การติดต่อสื่อสาร

1.1.6. การทำงาน

1.1.6.1. การบันทึกข้อมูล

1.1.7. รูปแบบ วิธีการสอน โดยการนำ คอมพิวเตอร์

1.2. ด้านงานบริหารสถานศึกษา

1.2.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในงานข้อมูลสารสนเทศฝ่าย

1.2.2. งานวัดผลการศึกษา

1.2.3. งานการเงิน-บัญชี

1.2.4. งานพัสดุ

2. ด้านสังคม

2.1. การติดต่อสื่อสาร

2.1.1. การส่งอีเมล์

2.1.2. การสนทนา

2.1.3. การสนทนากันแบบเห็นหน้าและเสียง

2.1.4. การสนทนา

2.2. การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านสังคม

2.2.1. การลงประกาศผ่าน Socail Network

2.2.1.1. การอาสาสมัคร

2.2.1.2. การกุศล

2.2.1.3. ด้านการช่วยเหลือ

2.2.1.4. การบริจาค

2.2.2. การตั้งสมาคมต่างๆ

2.2.2.1. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

2.2.2.2. น้ำใจไทย

2.2.2.3. ธนาคารแห่งชาติ

2.3. การดาวโหลดข้อมูลต่างๆ

3. ด้านบันเทิง

3.1. ศิลปะและการออกแบบ

3.1.1. http://www.ap.ubu.ac.th/

3.2. เต้นรำ

3.2.1. http://www.rumpuree.com/index.cfm?section=description&lang=th

3.3. เล่นเกม

3.3.1. http://game.deksiam.in.th/

3.4. ฟังเพลง

3.4.1. http://radio.waizon.com/

3.5. ชมภาพยนต์

3.5.1. http://eziimovie.com/iron-man-3-sound-thai.html

4. การใช้คอมพิวเตอร์ในวงธุรกิจทั่วไป

4.1. การพิมพ์ใบสั่ง สินค้า

4.2. คำนวณเงินเดือน และค่าแรงพนักงานบริษัท

4.3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในวงการธนาคาร

5.1. ด้านการบริการลูกค้า โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาในระบบการฝาก-ถอนเงิน

5.2. ช่วยทำให้ลูกค้าสามารถฝาก-ถอนเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

6. การใช้คอมพิวเตอร์กับธุรกิจโรงแรม

6.1. คอมพิวเตอร์กับระบบบริหารงานโรงแรม

6.1.1. แผนกบริการจองห้องพักออนไลน์

6.1.2. ภัตตาคารในโรงแรม

6.1.3. บาร์

6.1.4. แผลนกต้อนรับ

6.1.5. การรับส่งข้อมูล

7. การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์

7.1. งานทะเบียนประวัติผู้ป่วย

7.2. การนัดผู้ป่วยเพื่อมาตรวจ

7.3. การบัญชี

7.4. การสั่งยา หรือ ระบบการเงิน

8. คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจสายการบิน

8.1. การสำรองที่นั่งตารางเที่ยวบิน

8.1.1. ใช้ในการควบคุมการบินของเครื่องบิน และ ใช้ควบคุมในหอบังคับการบิน

8.2. ใช้ในการควบคุมการบินของเครื่องบิน และ ใช้ควบคุมในหอบังคับการบิน