การประยุกต์ใช้งานตอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้งานตอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้งานตอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=7n8ZiATGask

1.1.2. http://karen.nectec.or.th/karen_index.php

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน e-Training การฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิก

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Rx6KJ37ti8Y

2.2. ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=UWnO3mEepeM

3. ด้านความบันเทิง

3.1. ภาพยนต์

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=wbWQlkK6EDY

3.2. ละคร

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=LUmTGfF15hU

3.3. เว็บไซต์ทีวี

3.3.1. http://www.thaitv3.com/

4. ด้านธุรกิจ

4.1. นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=BVzQxCvYWh4

4.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=ekkXrXZ6lBI

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ

5.1. โฆษณา

5.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=JzmpU0WW_NA

5.2. เผยแพร่ข่าวสาร

5.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=4KcgoUnBCHM

6. ด้านความเป็นจริงเสมือน

6.1. สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=U2ZBFr8ZNvc

7. ด้านโมบายเทคโนโลยี

7.1. โทรศัพท์เคลื่อนที่โมบายเทคโนโลยี M-Billing

7.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=yOPRIeVpGNs