การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.1.1. http://www.caistudio.info/cai/add_2554/6art/online/

1.1.2. http://malayu.nectec.or.th/malayu_index.php

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Rx6KJ37ti8Y

2.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=-cojAiJzzA8

3. ด้านความบันเทิง

3.1. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=FeS51vNCbWs

3.1.2. http://tv.sanook.com/

3.1.3. http://gamecenter.kapook.com/

4. ด้านธุรกิจ

4.1. นำเสนอสินค้า

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=-g0299Jbv_g

4.2. นำเสนองาน

4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=S5T_Zt5yGNk

5. ด้านการประชาสัมพันธ์

5.1. การโฆษณาและการถ่ายทอด

5.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Bv3gpIADajI

5.1.2. http://www.thairath.co.th/

6. ด้านความเป็นจริงเสมือน

6.1. สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6.1.1. http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=14

6.1.2. http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=14&cno=4294

7. ด้านโมบายเทคโนโลยี

7.1. เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่

7.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=yOPRIeVpGNs

7.1.2. http://www.tce2day.com/article/index.php?id=3d3504ab6335f575d033f6646b4-1078243196