การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านความบันเทิง

1.1. เกมส์ออนไลน์

1.1.1. http://game.sanook.com/flashgame/951840/young-long-beat-ottmann/all/

1.2. เว็บไซต์ทีวี

1.2.1. http://tv.sanook.com/

2. ด้านความเป็นจริงเสมือน

2.1. เลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

2.1.1. การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงมาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการศึกษา ... ซึ่งแตกต่างจากความเป็นจริงเสมือน (VR) ที่เป็นเพียงการสร้างภาพในรูปแบบดิจิทัล ... ดังนั้นเมื่อมนุษย์เราเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ทางตา ทางหู ทางจมูก ... และอุปกรณ์สร้างเสียง และรวมถึงความหลากหลายของส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ...

3. ด้านการศึกษา

3.1. คอมพิวเตอร์ช่วยนสอน

3.1.1. http://www.caistudio.info/cai/science/physics1.swf

3.2. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=uEJxOFJNMCo

3.3. e-Learning

3.4. การเรียนรู้ทางไกล

4. ด้านการฝึกอบรม

4.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก

4.1.1. http://www.northeducation.ac.th/etraining/index.php)