การประยุกต์ใช้ computer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้ computer by Mind Map: การประยุกต์ใช้ computer

1. ด้ารอุตสาหกรรม

1.1. หุ่นยนต์

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=zty4TjhO-HQ

1.2. ระบบบริหารการผลิต

1.2.1. วัถุดิบ บุคลากร อุปกรณ

1.3. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกร

1.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=QtIecnmY8R0

2. ด้านการแพทย์

2.1. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม DentiiScan

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=0HUJv-S8PHA

2.2. เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=Q8tKMBdtiZs

2.3. EOG for control keyboard complete

2.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=Btkxjy-b-84

3. ด้านการกีฬา

3.1. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านกีฬา

3.1.1. http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/comp_app/Program/unit1/p10.html

4. ด้านธนาคาร

4.1. การบริหารบัญชีธนาคาร

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=JCkZKP1F_AI

4.2. ตัวอย่างด้านธนาคาร

4.2.1. http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2042&title=

5. ด้านการบันเทิง

5.1. ดูหนัง

5.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=h0rJuBC3yfU

5.2. ฟังเพลง

5.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=OBBrVT6-Xg0&list=PLE50E9EC979FDAB23

5.3. เกมส์

5.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=ybvJ97JtAEk

5.4. ดูทีวี

5.4.1. http://www.youtube.com/watch?v=_7u75VRKrpc

6. ด้านธุรกิจ

6.1. http://www.vcharkarn.com/vblog/33319

6.2. การใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ

6.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=635_gaD6hio

7. ด้านการทหาร

7.1. http://www.youtube.com/watch?v=pj1A3Xfajfk&list=PLDYdDg_6jlVRw5GaD0oHfmlVgEHNEjFtx

7.2. http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2069&title=

7.3. ประวัติเทคโนโลยีการทหาร

7.3.1. http://mtc.rta.mi.th/index2.html

8. ด้านอวกาศ

8.1. ดาวเทียม-Mr Bryan

8.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=RcWhvhlwOuY

8.2. ท่องจักรวาล

8.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=9kdElCghQQY

8.3. การปล่อยจรวด

8.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=icVxHZ91GPo