Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nové CEINVE by Mind Map: Nové CEINVE

1. První pilíř - Vzdělávání na MU

1.1. KPI1

1.1.1. Kurz práce s informacemi

1.1.2. Nejmasovější kurz - řádově 2000 studentů (každý semestr)

1.1.3. MOOC - minimální zapojení členů týmu (závěrečný úkol)

1.2. KPI2

1.2.1. KPI21 Metody kritického myšlení

1.2.1.1. Garance: Iva (+ podílení Dáša)

1.2.1.2. Struktura kurzu

1.2.2. KPI22 Kreativní techniky

1.2.2.1. Garance: Dáša

1.2.2.2. Struktura kurzu

1.2.2.2.1. podobně jako současné KPI22

1.2.2.2.2. výběr modulů

1.2.3. KPI23 Jak uspět na vysoké škole

1.2.3.1. Garance: Pavlína (Dáša dílčí části)

1.2.3.2. Struktura kurzu: Timemanagement, stres a tréma studentského života, efektivní komunikace, spolupráce v týmu, efektivní učení, efektivní čtení, hodnocení a interpretace odborných textů, psaní odborných textů, hodnocení své práce, prezentace výsledků ...

1.2.4. KPI24 Tvorba digitálních dokumentů

1.2.4.1. Garance: Michal (Dáša dílčí věci)

1.2.4.1.1. Struktura kurzu: Základy tvůrčího psaní I. Základy tvůrčího psaní II. Storytelling Kreativní metody v tvůrčím psaní Wiki Tvorba webu Copywriting a SEO Prezentace v Powerpointu - základní metody Online tvorba presentací a Prezi Grafická reprezentace informací - grafy, diagramy a schémata Presentace digitálních dokumentů (SlideShare,...) Fotoblog a blog Úvod do mediální gramotnosti Online tvorba magazínů

1.2.5. KPI25 Personal data management

1.2.5.1. Garance: Michal (+ podílení Gabina)

1.2.5.2. Struktura kurzu: Time management Databáze Wiky Správa poznámek Správa úkolů Záložkování Zálohování Dolování dat a pokročilé technologie Sdílení dat Sebekvantifikace Sémantický desktop

1.2.6. KPI26 eCitace

1.2.6.1. Garance: Katka

1.2.6.2. Struktura kurzu

1.2.6.2.1. "1. Úvod do problematiky citování 2. Plagiátorství, citační etika 3. Druhy dokumentů 4. Tvorba citací dle normy ČSN ISO 690 5. Citování dle ČSN ISO 690 – tištěné dokumenty 6. Citování dle ČSN ISO 690 – elektronické dokumenty 7. Citování dle ČSN ISO 690 – specifické dokumenty 8. Citační databáze 9. Další citační styly 10. Citační managery 1 11. Citační managery 2 12. Závěrečný modul – test, úkol apod. "

1.2.7. KPI27 Tvorba odborného textu

1.2.7.1. Garance: Iva

1.2.7.2. Struktura

1.2.8. KPI28 Kurz přežití na internetu

1.2.8.1. Garance: Michal (+ podílení Gábina)

1.2.8.2. Struktura: Život na sítí Etické problémy Teorie her a fungování internetu a sociálních sítí Analýza sociálních sítí Vědecké a akademické sociální sítě Jak sociální sítě mohou ovlivňovat výsledky voleb a chování lidí? Socialboot Pozice na sociálních sítích jako sociální kapitál? Jak najít co hledáme? Jak fungují vyhledávače. Spam a jeho ekonomika Jak je financován internet Personal impact (osobnostní SEO) jako zdroj vlivu PIPA, SOPA, ACTA - svoboda na síti vs. autorská práva.

1.2.9. KPI29 Historie, technologie a bezpečnost na internetu pro neinformatiky

1.2.9.1. Garance: Michal

1.2.9.2. Forma výuky: online videa, texty, další literatura. Průběžné testy a závěrčná zkouška.

1.2.9.3. Struktura: Historie ICT a cesta k informační revoluci Počátky internetu (1960-1990) a World Wide Web (1990-1995) Komercioalizace (1995-2000) a současnost (2000-2013) Paketová síť, ISO-OSI model Vlněné sítě (WiFi, NFC, Bluetoot, ZigBee, LTE,...) Protokoly vyšších vrstev Internetové aplikace I. Internetové aplikace II. Moderní webové technologie (HTML 5, AJAX, CSS 3, noSQL,...) Úvod do síťové bezpečnosti Digitální stopy a ochrana soukromí, prevence Kyberterorismus a jeho metody Budoucnost internetu

1.2.10. KPI210 Lektorské dovednosti pro studenty neučitelských oborů

1.2.10.1. Garance: Pavlína

1.2.10.2. Forma výuky: online + prezenčně

1.2.10.3. Struktura: pedagogické základy - metody, formy výuky, didaktické základy, školská legislativa, metodika vyučovacích hodin nebo lekcí, příprava výukových materiálů, technologie ve vzdělávání, vztah učitel-žák, komunikace, interakce žák-informace-učitel apod.

1.2.11. KPI211 Kurz korektní češtiny aneb Když čeština bolí

1.2.11.1. Garance: Pavlína

1.2.11.2. Forma výuky: on-line

1.2.11.3. Struktura: moduly korektního způsobu psaní především odborných textů, ale i písemné komunikace, publicistických textů a dalších krátkých útvarů - zaměřeno na stylistické, syntaktické a lexikální chyby a práci s nimi - využití netradičních cvičení ...

1.2.12. KPI211 Informační společnost a život v ní

1.2.12.1. Garance: Michal

1.2.12.2. Forma: online přednášky, texty, videa významných osobností

1.2.12.3. Hodnocení: projekt či studie

1.2.12.4. Struktura: Technologická revoluce, historie Technologické změny Ekonomické změny, změny v managementu Informační management, osobní řízení informačního toku Komunikační a sociální změny E-learning a MOOC Umění a síťové technologie Nové etické problémy Sociální sítě Startup ekonomika Technologické trendy Bezpečnost Kyberterorismus

1.2.13. KPI212 Informační hygiena

1.2.13.1. Garance: Gábina (+ podílení Michal)

1.2.13.2. Forma: E-learning, zaměření na aktuální zahraniční studie, videa s praktickými radami a návody

1.2.13.3. Struktura: Primární, sekundární, terciární informační hygiena ; syndrom vyhoření ; technostres ; psycho-somatické obtíže ; ergonomie ; zásady správné "životosprávy online" - timemanagement, organizace poznatků, účnná obrana proti (techno)stresu...

1.3. KPI3

1.3.1. KPI31 - Net-Trainer

1.3.1.1. Forma

1.3.1.1.1. maximálně 50 studentů

1.3.1.1.2. on-line na Moodle, doplněno 3 tutoriály

1.3.1.2. Garance: Honza + Dáša

1.3.1.3. Struktura kurzu

1.3.1.3.1. Základní pojmy, co je a není e-learning

1.3.1.3.2. Specifika on-line výuky, příležitosti a hrozby

1.3.1.3.3. Learning management systémy

1.3.1.3.4. MOOC, M-learning a aktuální trendy

1.3.1.3.5. Didaktická specifika on-line kurzů

1.3.1.3.6. Tvorba textových studijních materiálů

1.3.1.3.7. Využití multimediálního obsahu

1.3.1.3.8. Možnosti on-line nástrojů nejen pro tvorbu studijního obsahu

1.3.1.3.9. Role tutora v on-line vzdělávání

1.3.1.3.10. Motivace účastníků

1.3.1.3.11. Komunikace a interakce žák - tutor

1.3.1.3.12. Sociálních sítě v e-learningu

1.3.1.3.13. Standardy, evaluace a zpětná vazba

1.3.2. KPI32 Aktivní a kreativní čtení a psaní v akademickém prostředí

1.3.2.1. Forma

1.3.2.1.1. řádově desítky studentů

1.3.2.1.2. forma dle potřeby vyučujícího

1.3.2.2. Garance: Dáša

1.3.2.3. Struktura kurzu

1.3.3. KPI33 "Ovládněte svůj mozek"

1.3.3.1. Forma

1.3.3.1.1. řádově desítky studentů (max.30?)

1.3.3.1.2. praktické semináře a workshopy

1.3.3.2. Garance: Dáša

1.3.3.3. Struktura kurzu

1.3.3.3.1. paměť

1.3.3.3.2. myšl. mapy podrobně

1.3.3.3.3. učení

1.3.4. KPI34 Etika (nejen) na internetu

1.3.4.1. Forma

1.3.4.1.1. řádově desítky studentů

1.3.4.1.2. forma dle potřeby vyučujícího

1.3.4.2. Garance: Michal a Michal L?

1.3.4.3. Struktura kurzu: Úvod do etiky Základní etické koncepty, historické přístupy Analytická etika Aplikovaná etika Etické kodexy a normy Ochrana soukromí Etika v sociálních sítích Etika a autorské právo Etika vědecké práce a OA Etika a nové technologie Etické paradoxy Etika a etiketa Etika jako vědecká disciplína

1.3.5. KPI35 Úvod do ICT trendů s ohledem na informační chování

1.3.5.1. Forma

1.3.5.1.1. řádově desítky studentů

1.3.5.1.2. forma dle potřeby vyučujícího

1.3.5.2. Garance: Michal

1.3.5.3. Struktura kurzu: Open Source BYOD CEP Sémantické technologie Zpracování přirozeného jazyka Big data Počítačové zpracování emocí Internet věcí Rozšířená realita IPv6, LTE a moderní počítačové sítě NFC Sebehodnotící systémy a aplikace Wikitechnologie (personální wiki, wikekonomika, intranet, wikipedia,..) Vývoj vyhledávačů na internetu Další trendy

1.3.6. KPI36 Letní škola informačního vzdělávání

1.3.6.1. Forma

1.3.6.1.1. 15-20 studentů

1.3.6.1.2. forma

1.3.6.2. Garance: Honza

1.3.6.3. Struktura kurzu

1.3.6.3.1. online kurz

1.3.7. KPI37 Prezentační dovednosti

1.3.7.1. Forma

1.3.7.1.1. řádově desítky studentů

1.3.7.1.2. face to face

1.3.7.2. Garance: Iva

1.3.7.3. Předmět připraví studenty na samostatné vystupování před publikem a prezentování. Bude zaměřen nejen na přípravu prezentace, ale hlavně na vystupování, verbální a nonverbální složku, zařazení příběhu do prezentace, největších chyb při prezentování, vytvoření vztahu s publikem, reakce na otázky a zvládání stresu.

1.3.8. KPI38 Nástroje a aplikace pro učení a sebevzdělávání

1.3.8.1. Forma

1.3.8.1.1. řádově desítky studentů (max. 20)

1.3.8.1.2. blended learning

1.3.8.2. Garance: Dáša, Gábina

1.3.8.3. Struktura kurzu

1.3.9. KPI39- KPI313 Aktivní čtení (Kritická práce s textem) a základy vzdělanosti

1.3.9.1. desítky studentů (kolem 20, ale nevadí, když jich bude trochu více)

1.3.9.2. Garance: Michal, Pavlína a Dáša

1.3.9.3. Forma: blended learning

1.3.9.4. Proberou se základní metody a techniky práce s textem. Studenti dostanou seznam osmi knih (nebo jejich částí), o kterých usoudíme, že tvoří základ vzdělanosti (Schrodinger, Platon, Sedláček, Sokol, Patočka, něco z Bible...). Z nich si šest vyberou a napíšou na ně krátkou zpětnou vazbu a jednu přečtou celou vybranou metodou, kterou nabídnou ke kontrole. Kurz se může opakovat v podstatě asi klidně čtyřikrát, vždy s jiným výběrem textu a případně dalšími metodami práce s ním. Vždy je tam jasný přínos studentovy, který si projde pečlivě určité významné dílo.

1.3.10. KPI310 Akademické dovednosti (především pro doktorandy MU)

1.3.10.1. Garance: Pavlína

1.3.10.2. Forma výuky: face to face - určeno pro max. 20-25 studentů

1.3.10.3. Struktura: psaní a publikování odborných textů, hodnocení kvalifikačních prací, RIV, RUV, autorskoprávní aspekty vědecké práce, etika ve vědě, základní pedagogické dovednosti, grantové možnosti, kreativní psaní, metody kritického myšlení v akademické práci, technologie ve vědecké práci, interakce vědec-informace ...

1.3.11. KPI311 Knihovník lektorem aneb Pedgogické, didaktické a psychologické aspekty v informačním vzdělávání

1.3.11.1. Garance: Pavlína (+ pomůže Honza?)

1.3.11.2. Forma výuky: face to face + realizovaná lekce v reálném prostředí knihovny - určeno pro maximálně 20 studentů

1.3.11.3. Struktura kurzu: role knihovníka-lektora informačního vzdělávání, jak na trému z učitelské role, porozumění vzdělávacímu kurikulu ČR, komunikace knihovníka se školou, metodika vzdělávacích lekcí, porozumění zvláštnostem cílových skupin, děti se speciálními vzdělávacími potřebami v knihovně, pedagogické a didaktické kompetence učícího knihovníka, tvorba výukových materiálů, lektorská práce zaměřená na seniory ...

1.3.12. KPI312 Měření efektivity informačního vzdělávání

1.3.12.1. Garance: Gábina

1.3.12.2. Forma výuky: blended learning pro max. 20 studentů - výukové materiály dostupné online, doplněné face to face přednáškami. Studenti budou v průběhu semestru pracovat ve "výzkumných týmech" s reálnými daty a podklady

1.3.12.3. Struktura kurzu: trendy v informačním vzdělávání, změny ve vzdělávání, teoretické modely, koncepty a východiska měření efektivity, metody měření efektivity, měření znalostí (didaktická příprava testů atp.), dovedností (hloubková analýza, 365° zpětná vazba, focus group), postojů, zpracování a analýza dat (specifika kvalitativního zpracování dat)

1.3.13. KPI313 Jak naložit s daty

1.3.13.1. Garance: Gábina, Michal

1.3.13.2. Forma: face to face semináře

1.3.13.3. Předmět bude koncipován jako průvodce životního cyklu dat -metody získávání (kvant., kval.), hodnocení, analýza, interpretace a vizualizace

2. Druhý pilíř - Věda a výzkum

2.1. Granty

2.1.1. VISK

2.1.1.1. Ve vazbě na třetí pilíř

2.1.2. GAČR

2.1.2.1. Podmínky

2.1.2.1.1. Tituly a publikace

2.1.2.2. Plánované zapojení

2.1.2.2.1. IV. 2014

2.1.2.2.2. Michal

2.1.3. NAKI

2.1.3.1. Možnosti jsou, je třeba konkretizovat záměr týmu

2.1.4. TAČR

2.1.4.1. Do 2015 není otevřeno

2.2. Publikace

2.2.1. Návaznost na e-knihy, které jsou plánované v projektu

2.2.2. Články z vznikajících kurzů

2.3. Výzkum

2.3.1. Vázáno až na získání grantů

2.3.2. Ne dříve než po skončení financování z OPVK

2.3.3. Informační chování?

3. Třetí pilíř - Komerční vzdělávání

3.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

3.1.1. Odpovědnost a organizace

3.1.1.1. Pavlína

3.1.2. Analýza cílové skupiny (zatím II. stupeň ZŠ)

3.1.2.1. Gábina

3.1.3. Akreditace pilotu

3.1.3.1. Listopad 2013

3.1.4. Realizace pilotu

3.1.4.1. I. 2014

3.1.5. Příprava dalších kurzů

3.1.5.1. II. - IV. 2014

3.1.5.2. Zaměřeno i na další učitele, knihovníky atd.

3.2. online materiály

3.2.1. placene

3.2.2. web?

3.3. Placené webináře

3.4. Konference

3.5. Komerční sektor

3.5.1. školení

3.5.2. konference

3.5.3. webináře

4. Ostatní a poznámky

4.1. KPI2

4.1.1. Celá řada on-line předmětů - je třeba zvolit vhodnou platformu

4.1.2. Zajišťují masovou distribuci tématu na MU - minimální počet 500 studentů

4.1.3. Je třeba zvolit dostatečně významné a atraktivní téma

4.1.4. Minimální počet je 6 kurzů z toho část jsou naše témata a část z potřeb studentů/trhu

4.2. KPI3

4.2.1. Specializační předměty v jednom tématu do hloubky

4.2.2. Počet studentů umožňuje osobní přístup ke každému z nich

4.2.3. Formu i počet studentů si zvolí vyučující sám

4.2.4. Umožňují generování obsahu pro třetí pilíř

4.3. Web

4.3.1. Komplexní nabídka všech kurzů

4.3.2. Mělo by být hotovo do června 2014

4.4. FIFA

4.4.1. Najít cesty možného financování nových kurzů z tohoto projektu

4.4.2. Odpovědnost: Iva

4.5. Analýza

4.5.1. prostředí, tj. předměty vyučované na MU (podobněji obsahy kurzů)

4.5.2. studenti - výzkum zájmu (co by se jim hodilo)

4.5.3. trh práce - po čem je aktuálně poptávka a spadá do IG

4.6. Motivace

4.6.1. Jednotná vizuální podoba kurzů (alespoň v druhé řadě)

4.6.2. Certifikát o absolvování série předmětů (dvě nebo více větví)

4.6.3. Publicita aktivit - souvislost s webem

4.7. Výuka na KISK

4.7.1. nadále zajišťována výuka A předmětů na KISK (Michal, Honza, Iva, někdo další?)

4.7.2. není součástí plánovaného financování

4.7.3. zajistit vazbu na první pilíř

5. Lidé a jejich zapojení

5.1. Honza

5.1.1. Komplaxní rozvoj všech kurzů v druhé linii prvního pilíře

5.1.2. Realizace KPI31, KPI 36

5.1.3. Spoulúčast na výuce KPI21 a KPI25

5.1.4. Realizace kurzů v rámci DVPP v třetím pilíři

5.2. Dáša

5.2.1. kurzy I. pilíře

5.2.1.1. výuka KPI22 + KPI32 + KPI33 + KPI38 + KPI39

5.2.1.2. podílení se na KPI11 + KPI24 + KPI 31 + KPI36 + kpi39 + KPI 311

5.2.2. II. pilíř

5.2.2.1. články

5.2.2.2. e-knihy

5.2.2.2.1. spíše e-skripta

5.2.3. III. pilíř

5.2.3.1. kurzy (DVPP + jiné komerční)

5.2.3.2. pomoc s konferencemi

5.2.3.3. placené online materiály

5.3. Michal

5.3.1. I. pilíř

5.3.1.1. výuka KPI35, KPI 34, KPI28, KPI25 a KPI24

5.3.1.2. pomoc s dalšími kurzy dle zájmu jejich autorů

5.3.1.3. postupně případně další kurzy

5.3.2. II.pilíř

5.3.2.1. psaní knih

5.3.2.1.1. ke každému mému kurzu bude před spuštěním recenzovaná kniha (nikoli skriptum)

5.3.2.1.2. tvorba skript a učebních materiálů (videa, audio,...)

5.3.2.2. účast na grantech, podpora vědy a výzkumu

5.3.2.3. psaní článků

5.3.2.4. účast na konferencích

5.3.3. III.pilíř

5.3.3.1. podíl na výuce DVPP (dva kurzy už mám po úspěšné akreditaci, i když ne pod námi)

5.3.3.2. odborná pomoc s konferencemi - členství ve výborech, recenzní řízení atp...

5.4. Katka - 0,5 úvazek (vzhledem k rodinné situaci, s vyhlídkou na plný třeba:-).

5.4.1. I. pilíř

5.4.1.1. KPI11 - celková garance a organizace kurzu, tutoring apod.

5.4.1.2. KPI22 - pomoc s tutorováním a organizací

5.4.1.3. KPI26 - příprava kurzu,garance, organizace, tutoring

5.4.2. III. pilíř

5.4.2.1. Akreditovaný kurz pro učitele věnující se e-learningu jako nástroji pro výuku (prostředí LMS, využití, nástroje, co vše se v tom dá dělat apod.) - v rámci DVPP

5.4.3. II. pilíř

5.4.3.1. Příprava žádostí o grant

5.4.3.2. ProInflow (činnost výkonného redaktora jako doposud).

5.5. Iva

5.5.1. Výuka nebo tutorování předmětů KPI21,27,37

5.5.2. Komplexní přehled nad aktivitami z formální stránky (návaznost, kdo co dělá, sledování počtu studentů apod.

5.5.3. "Lobbying" za projekt směrem k vedení MU

5.5.4. Spolupráce na předmětech KPI23

5.5.5. Výuka v rámci DVPP

5.5.6. V rámci třetího pilíře: konference, články, studium PhD.?,

5.5.7. Propagace a realizace aktivit směřujících k získání financí

5.6. Pavlína

5.6.1. I. pilíř

5.6.1.1. Pomoc při tutorování předmětu KPI1

5.6.1.2. Garance kurzů - KPI23, KPI210, KPI211, KPI310, KPI311, případně pomoc s výukou v kurzech ostatních členů týmu podle jejich potřeb - KPI39-42

5.6.1.3. Metodická (pedagogicko-didaktická) pomoc kolegům při tvorbě vzdělávacích aktivit

5.6.2. II. pilíř

5.6.2.1. Psaní odborných článků, knihy, konference (habilitace?)

5.6.2.2. Redakční práce na vydávaných publikacích týmu

5.6.2.3. Dohled nad administrací vykazování výsledků vědy v týmu, sledování změn, metodik apod.

5.6.2.4. Spolupráce na publicitě pracoviště

5.6.3. III. pilíř

5.6.3.1. DVPP - výuka tematických celků

5.6.3.2. Akreditované kurzy lektorství - spolupráce na akreditaci?, výuka

5.6.3.3. Placené webináře - lektorská účast

5.6.3.4. Placené semináře a workshopy (školení poradenství) pro komerční sféru, učitele a knihovníky...

5.7. Gábina

5.7.1. I. pilíř

5.7.1.1. Výuka a garance předmětů KPI212, KPI312, KPI313

5.7.1.2. Zapojení v předmětech KPI22(workshopy), KPI28, KPI38 - dle domluvy a potřeby

5.7.2. II. pilíř

5.7.2.1. Odborné články, účast na konferencích, Ph.D.

5.7.2.2. Aplikovaný výzkum - měření efektivity vzdělávání, podpora vědy a výzkumu

5.7.3. III. pilíř

5.7.3.1. podíl na výuce DVPP (účinná obrana proti technostresu pro pedagogy, výzkumné metody pro knihovníky)

5.7.3.2. Akreditovaný kurz pro knihovníky(?) - Základy aplikovaného výzkumu v knihovně

5.7.3.3. Placené semináře pro komerční sféru