Εννοιολογική Χαρτογράφηση για την "Κατανόηση Βασικών Εννοιών του Ηλ. Πιστοποιητικού"

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Εννοιολογική Χαρτογράφηση για την "Κατανόηση Βασικών Εννοιών του Ηλ. Πιστοποιητικού" by Mind Map: Εννοιολογική Χαρτογράφηση για την "Κατανόηση Βασικών Εννοιών του Ηλ. Πιστοποιητικού"

1. Πληροφορίες για την Ενότητα 3

1.1. Η Ενότητα 3 Περιλαμβάνει:

1.1.1. Μελέτη Εννοιών

1.1.2. Ταξινόμηση Ιεράρχηση Εννοιών

1.1.3. Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη

1.1.4. Αξιολόγηση

1.2. Εκπαιδευτική Στρατηγική

1.2.1. Εννοιολογική Χαρτογράφηση

1.3. Μέθοδος Αξιολόγησης

1.3.1. Αξιολόγηση από Ομάδες Αδελφάκι

1.3.2. Αυτοαξιολόγηση

2. Διδακτικοί Στόχοι

2.1. Εκμάθηση Νέων Εννοιών

2.2. Νοητική Ταξινόμηση

2.3. Χαρτογράφηση της αποκτηθείσας Γνώσης

3. Προαπαιτούμενα

3.1. Ενότητα 1: Νομοθετικό Πλαίσιο

3.2. Ενότητα 2: Μελέτη Περίπτωσης

4. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

4.1. Επισκόπηση της Ηλ. Εφαρμογής

4.2. Βασικό Μενού

4.3. Οργανισμοί

4.4. Καθεστώς Πιστοποιητικού

4.5. Είσοδος Χρηστών στο Σύστημα