המגוון בטבע - כיתה ד

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
המגוון בטבע - כיתה ד by Mind Map: המגוון בטבע - כיתה ד

1. מרכיבים חיים

1.1. בעלי חיים

1.1.1. התנהגות

1.1.1.1. תנועה

1.1.1.2. חשיפת שיניים

1.1.2. מבנה

1.1.2.1. גוף

1.1.2.1.1. שלד

1.1.2.1.2. איברי תנועה

1.1.2.1.3. איברי נשימה

1.1.2.2. קבוצות

1.1.2.2.1. בעלי חוליות

1.1.2.2.2. חסרי חוליות

1.1.3. יחסי גומלין

1.1.3.1. צמחים

1.1.3.1.1. האבקה

1.1.3.1.2. הפצת פירות וזרעים

1.1.3.2. בעלי חיים

1.1.3.2.1. מזון

1.1.3.3. בני אדם

1.1.3.3.1. חשיבות

1.1.3.3.2. פעולות

1.1.3.3.3. נזק

1.1.3.3.4. שמירה

1.1.3.4. סביבה

1.1.3.4.1. מספקת צרכים

1.1.3.4.2. סוגי סביבות

1.1.3.4.3. שינויים עונתיים

2. סביבה

2.1. הידרוספירה

2.2. אטמוספירה