Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Socialisatie by Mind Map: Socialisatie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Socialisatie

Opvatting disipline

Houding

Kadaverdiscipline

Vrijheid

Corrigeren

Normen en waarden

Positie van de vader

Individu of niet

Gehoorzamen

Eigen mening

Invloed van de school

Andere meningen

Verantwoordelijkheid

Omgang met andere

Voor je eigen spullen

Leren een mening te formuleren

Buurt, clubs, maatschappij

Andere gezinnnen

Sportiviteit

Tegen je verlies kunnen

Doorzettingsvermogen

Andere normen en waarden

Socialisatie

Eigen aanleg

Sameleving

Invloedssferen

School

Gezin

Buurt, clubs, maatschappij

Vele factoren met invloed

Milieuspecifieke socialisatie

Hogere opleidingen/inkomens

Minder sterk man/vrouw patroon

Studie belangrijk

Individuuele ontplooiing

Lagere opleidingen/inkomens

Nadruk op man/vrouw patroon

Studie minder belangrijk

Aanpassing

Massa media van televisie en computer

Veel televisie kijken

Selectief televisie kijken

Gevaren op de computer

Geslachtsspecificaties

Mannelijk

Meisjes

Zorgen

Delen

Jongens

Tegen slagen verwerken

Voor zichzelf opkomen

Vrouwelijk

Samen gaan van invloedssferen

Invloedssferen

Conflicten