Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Socialisatie by Mind Map: Socialisatie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Socialisatie

Opvatting disipline

Houding

Corrigeren

Normen en waarden

Positie van de vader

Individu of niet

Invloed van de school

Andere meningen

Verantwoordelijkheid

Leren een mening te formuleren

Buurt, clubs, maatschappij

Andere gezinnnen

Sportiviteit

Andere normen en waarden

Socialisatie

Eigen aanleg

Sameleving

Invloedssferen

Vele factoren met invloed

Milieuspecifieke socialisatie

Hogere opleidingen/inkomens

Lagere opleidingen/inkomens

Massa media van televisie en computer

Veel televisie kijken

Selectief televisie kijken

Gevaren op de computer

Geslachtsspecificaties

Mannelijk

Meisjes

Jongens

Vrouwelijk

Samen gaan van invloedssferen

Invloedssferen

Conflicten