Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hormoner by Mind Map: Hormoner

1. Endokrina körtlar = homonproducerande körtel

1.1. hypofys

1.1.1. botten av mellanhjärna

1.1.2. reglerar hormonutsöndring

1.1.3. hypotalamus

1.1.3.1. reglerar funktion hos endorkinakörtlar tillsammans med hypofysen

1.1.4. tillväxthormon

1.1.5. follikelstimulerande hormon (FSH)

1.1.6. luteiniserande hormon (LH)

1.1.7. prolaktin

1.1.8. oxytosin

1.1.9. tyreoideastimulerande hormon (TSH)

1.2. epifys (tallkottskörtel)

1.2.1. mitthjärnan

1.2.2. melatonin

1.3. sköldkörtel

1.3.1. vid struphuvudet

1.3.2. ämnesomsättningsreglerande hormon

1.3.3. tyroxin

1.3.4. kalcitonin

1.4. bisköldkörtel

1.4.1. baksida av sköldkörtel

1.4.2. parathormon

1.5. binjure

1.5.1. ovansidan av njurarna

1.5.2. binjurebark

1.5.2.1. steroidhormoner

1.5.3. binjuremärg

1.5.3.1. adrenalin och noradrenalin

1.6. bukspottskörtel

1.6.1. lagerhanska öarna

1.6.1.1. betaceller

1.6.1.1.1. insulin

1.6.1.2. alfaceller

1.6.1.2.1. glukagon

1.7. ovarium (äggstockar)

1.7.1. estrogen

1.7.2. gulkropp

1.7.2.1. progesteron (gulkroppshormon)

1.8. testiklar

1.8.1. testosteron

2. Hormonerna

2.1. melatonin

2.1.1. mörkerhormon

2.1.2. insöndras i bloder i mörker

2.1.3. reglerar sömn, dagsrytm och andra biologiska rytmer

2.2. adrenalin

2.2.1. hormon som aktiveras av det sympatiska nervsystemet vid stress

2.3. noradrenalin

2.3.1. stresshormon

2.4. steroidhormoner

2.4.1. inducerar syntes av vissa proteiner

2.5. parathormon

2.5.1. reglerar kroppens kalciumbalans

2.5.2. effektivare kalciumabsorbation i tarmarna

2.6. insulin

2.6.1. sänker sockerhalten i blodet, med att befordra omvandlingen av glukos till glykogen

2.7. glukagonhormon

2.7.1. styr nedbrytningen av glykogen till glukos

2.8. tillväxthormon

2.8.1. stimulerar tillväxt

2.8.2. reglerar kolhydratmetabolism

2.8.3. akromegali

2.8.3.1. endokrin sjukdom, som orsakar onormal tillväxt. Beror på för hög insöndring av tillväxthormon i blodet

2.9. testosteron

2.9.1. styr utveckling av manliga könskaraktärer

2.10. tyroxin

2.10.1. påverkar tillväxt och utveckling

2.10.2. reglerar ämnesomsättningen

2.11. prolaktin

2.11.1. sätter igång mjölkproduktionen hos kvinnan efter förlossningen

2.12. oxytocin

2.12.1. sätter igång sammandragningen av livmodersväggen vid förlossing

2.13. kalcitonin

2.13.1. reglerar kroppens kalciumomsättning

2.14. estrogen

2.14.1. reglerar menstuationscykeln

2.14.2. styr utveckling av kroppens kvinliha karaktär

2.15. progesteron

2.15.1. upprätthåller graviditeten

2.16. follikelstimulerande hormon

2.16.1. får äggceller att mogna i ovariorna

2.16.2. får spermierna att mogna i testiklarna

2.17. luteiniserande hormon

2.17.1. orsakar ovulation

2.17.2. får äggfollikeln att utvecklas till en gulkropp

2.17.3. framkallar testosteronproduktion

3. = signalsubstans (signalmolekyl) som påverkar målcellens funktion