רמב"ן 1194-1270

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
רמב"ן 1194-1270 by Mind Map: רמב"ן 1194-1270

1. תחנות ביוגרפיות

1.1. נולד - גירונא , ספרד

1.2. הרקונקיסטה

1.3. 1263 - ויכוח ברצלונה

1.4. עלייה לארץ ישראל

2. יצירות מרכזיות

2.1. פירוש הרמב"ן לתורה

2.2. ספר המצוות

2.3. השגות הרמב"ן על הריף

2.4. חידושים על התלמוד

3. השפעות

3.1. רבו - רבי נתן מטרינקטלש ממדינת פרובנציא

3.2. רבו - רבי יהודה בר יקר אשר עמד לפני רבנו יצחק בן אברהם הצרפתי

3.3. תרבות ספרד

3.4. החסידות האשכנזית

3.5. תורת הסוד

4. השפיע על

4.1. תלמידיו - הרא"ה, רבינו בחיי, הרשב"א

4.2. פרשנות התלמוד - מייסד ז'אנר ה'חידושים'

4.3. פרשנות המקרא

4.4. הלכה

5. רעיונות מרכזיים

5.1. מעשה אבות סימן לבנים

5.2. נס וטבע

5.3. תורת השמיטות - קבלה.

6. wew

7. ©

8. חזרה