Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PCMIEP by Mind Map: PCMIEP
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PCMIEP

SPA - Processen

SPA - Shaping

Relatie vorm <> Proces, Welke vormen kunnen gemaakt? CES

Machine, Hoe werkt de machine; presentatie, video, Proces eigenschappen; CES, Proces zelf omschrijven

Matrijs, Matrijseigenschappen; CES, presentaties, Werking van de matrijs; video, Hoe wordt de matrijs gemaakt?, Matrijskostprijs inschatting; CES

Nabewererking, Welke nabewerking is nodig?, Hoe wordt de nabewerking toegepast; tekenen + uitleg

Welk shaping proces kan een alternatief zijn?, Vergelijk vormeigenschappen; CES, Vergelijk fysiekeeigenschappen; CES, Vergelijk proceseigenschappen; CES, Vergelijk economische eigenschappen; CES

SPA - Joining

Welke joining processen zijn mogelijk? CES, Kan het Joining proces in combinatie met het Shapingproces?, Welke geometrien zijn mogelijk? CES, vormgesloten, krachtgesloten, permanent?, Losneembaar, Niet losneembaar, Vrijheidsgraden (6), Onderbepaald, bepaald of overbepaald, Translatie x, Translatie y, Translatie z, Rotatie x, Rotatie y, Rotatie z, Teken de verbindingsgeometrie in detail (hand of CAD), Welke machines zijn nodig voor het joiningproces?, Hoe werkt de machine; presentatie, video, internet, Proces eigenschappen; CES, Proces zelf omschrijven, Is er gereedschap nodig voor het joining proces?, Is er nabewerking nodig voor het joining proces?, Welke?, Geef uitleg over de werking, Denk in minimaal één alternatief joining proces, Vergelijk de joining processen met elkaar, Voordelen, Nadelen, Conclusie, keuze

SPA - Surfacetreatment

Kan het surface proces in combinatie met Shaping, Joining, Materiaal en Constructie?, Welke surface treatments zijn mogelijk? CES, Oppervlakte structuur, Textureren, matrijs voorzien van lossing (draft), Polijsten, Optisch, Technisch, Etsen, Graveren, Printen bedrukken, Oppervlakte coaten, Welke machines zijn nodig voor de surface treatment?, Past het product in deze machine?, Zijn er product gebonden gereedschappen nodig?

Denk in minimaal één alternatief surface proces, Vergelijk de surface processen met elkaar, Voordelen, Nadelen, Conclusie, keuze

SPA - Constructie

Vorm, waar ligt materiaal in een 3D ruimte?

Gedetailleerde handtekening, Doorsnedes, Details, Hoofdmaten

Gedetailleerde CAD tekening, Doorsnedes, Details, Hoofdmaten, Echt modelleren? -> modelleervolgorde bepalen

Product tolerantie, Welke nauwkeurigheid is nodig?, Welke nauwkeurigheid is mogelijk met de shapingtechniek (CES)

Matrijs

Hoe werkt jouw matrijs?, Werking van matrijs voor het product uitleggen met handtekeningen

Is er krimp tijdens productie?

Hoeveel lossing is nodig?

Waar ligt de deellijn van de matrijs?

Wat zijn de moeilijke details van het product?, Maken met een schuif?, Laat zien met een 2d tekening, Maken met een lifter?, Laat zien met een 2d tekening

Traagheidsmoment (I)

Wat is het?

Handmatig berekenen

Opvragen in Solidworks

Welke belasting situatie?

Opgelegde kracht?

Opgelegde verplaatsing?

Teken de situatie en vermeld de waarden

Vrije Lichaam Schets (VLS)

Teken onderdelen vrij van hun omgeving en zet er bij welke krachten /momenten er zijn

Berekenen: spanning, vervorming, rek en veiligheidsfactor

Handmatig; "vergeet me nietjes": Boek, bijlage C, Spanning in N/mm2 Vervorming in mm Rek in % Veiligheidsfactor

Solidworks simulations, Spanning in N/mm2 Vervorming in mm Rek in % Veiligheidfactor

Wat is de conclusie op basis van de berekening?

Invloed van tijd en temperatuur

Hoeveel kruip?, Hoe minimaliseer je de invloed?

Hoeveel relaxatie?, Hoe minimaliseer je de invloed?

Verbeteren geometrie

Hoe pas je de vorm aan zodat...., er meer / minder spanning ontstaat?, er meer / minder vervorming ontstaat?, er meer / minder rek ontstaat?

Prototype maken

Wat is het doel van het prototype?, Welke eisen worden er aan gesteld?

Welke prototype technieken kun je gebruiken?, Website, CES

Omschrijf de techniek en geef een video

Moldflow bij spuitgieten

Aanspuiting, Type, Positie

matrijsvulling

vervorming van product

SPA - Materiaal

Indeling materialen: CES

Metalen familie

Polymeren familie, klasse: Thermoplasten, Kies een member: CES, bijvoorbeeld: ABS, PA, PC, PE etc., klasse: Elastomeren, klasse: Thermoharders

Keramieken familie

Composieten familie

Kies op basis van het technische profiel, search in CES

Fysieke, Soortelijke massa (kg/m3), Lineaire uitzetting coëfficient (10-5 m/mK), Vochtopname (%)

Mechanische, Treksterkte (MPa = N/mm2, Breukrek (%), Buigsterkte (MPa = N/mm2, E-modulus bij trek (GPa), Slagsterkte (J/m)

Thermische, Warmtegeleidingscoëfficient (W/mK), Soortelijke warmte (J/kgK), Glastemperatuur (Graden Celcius), Smelttemperatuur (Graden Celcius), Gebruikstemperatuur (Min / Max in Graden Celcius), Brandbaarheid (VL 94 klasse)

Elektrische, Elektrische weestand (ohm cm, Prijs per kg (euro/kg)

Ecologische

Verwerkings, Spuitgietbaar, Matrijskrimp (mm/mm)

Tactiele

Economische, Prijs per m3 (euro/m3)

Esthetische, Hardheid (shore)

Optische

Akoestische

Oppervlakte, Invloed van UV 74

Fysieke voorbeeld materialen

Welke code staat op het product?

Materiaal kan mbv een proef vastgesteld worden.

Inspiratie databases

CES edupack

Database ASM

Design insite

Fi database

Materia

AZoM The A to Z of Materials datatbase

aluMATTER

More inspiration

Matweb

Ides

Technotheek

Production navigator

Associatief denken

Welke materialen passen bij de begrippen in de gebruiksinteractiekaart?

Veel gebruikte materialen bij shapingproces

Zoeken op websites van producenten (shapingtechniek)

Zoeken in CES

Combineren van eigenschappen in CES

Grafieken met zoekmethode in CES

Specifieke keuze

Datasheet met alle details

SPA - Intentie

Voor welke markt is het product bestemd?

Geef een korte omschrijving

Wat is de economische intentie?

Winkelprijs

Verkoopprijs

Maakprijs (kostprijs), Snelle inschatting aan het begin, gewicht x prijs per kg x factor (bijv 3), Kostprijsberekening volgens CES methode, Algemene parameters, Verkoopprognose jaar 1,2,3,4,5, Seriegrootte, Batchgrootte, Voudigheid, Productielocatie matrijs, Productietocatie producten, Investering in de matrijs, Matrijskosten per product, Is er sprake van Royalty payment?, Research and development kosten, Shapingkosten, Shapingproceskeuze, Cyclustijd per onderdeel, Uit CES, Uit video, Materiaalverbruik per onderdeel inclusief afval, Materiaalkosten per onderdeel, Machinekosten per uur vaststellen, Uit CES, Machinearbeidskosten, Hoeveel mensen per machine? Video?, Nabewerkingskosten, Overheadkosten, Energiekosten, Joinigkosten, Joining proces vaststellen, Cyclustijd voor 1 product vaststellen, Video?, Materiaalgebruik per product vaststellen, Materiaalkosten per onderdeel, Gereedschapskosten, Machinekosten, Machinekosten per uur vaststellen, Machine-arbeidskosten vaststellen, Overheadkosten, Energiekosten, Surface treatment kosten, Surface treatment vaststellen, Cyclustijd voor 1 product vaststellen, Materiaalverbruik per product vaststellen, Materiaalkosten, Materiaalkosten, Machinekosten, Machinekosten per uur vaststellen, Machine-arbeidskosten vaststellen, Overhead kosten, Energie kosten, Assemblagekosten per onderdeel, tijd inschatten voor het assembleren van dit onderdeel, Uurtarief voor assemblage, Presentatie van kostprijsberekening, Overzicht van de hele samenstelling, Onderdeel eigenschappen, Naam, Tekeningnummer, Shaping kosten per onderdeel (incl. geamortiseerde gereedschapkosten), Waarvan materiaal, Waarvan geredschap, Waarvan machine + rest, Waarvan nabewerking, Joining kosten per onderdeel, Surface treatment kosten per onderdeel, Assemblagekosten per onderdeel, Onderdeel gebonden gereedschapskosten apart noemen per onderdeel, Totale investering in gereedschappen, Verpakkingskosten, Tramsportkosten, Evaluatie van kostprijs, Relatie kosten (C) < prijs (P) < Waarde (W)

Maximale investering in gereedschappen (matrijzen)

Aantallen, per jaar, in totaal

Supply chain, Welke partijen (bedrijven) zijn betrokken in het maakproces? Graag zo min mogelijk.

Duurzaamheid

Hoe lang moet het product meegaan?

Hoe te recyclen?

Energie gebruik, materiaal, productieproces

Prestatie van het product (PVE)

Eisen (constraints), Bijv: moet voldoen aan waarde x

Wensen (objectives), Bijv: gewicht zo laag mogelijk

Testplan

FMEA / risico analyse

SPA - Esthetiek

De invloed van Processen, Constructie en Materialen op......

Zien

Voelen

Horen

Ruiken

Proeven

SPA - Perceptie

Communiceer de productbeleving met een gebruiksinteractiekaart

Communiceer de productbeleving met woordparen

Agressief – Passief

Agressief – Passief

Klassiek – Trendy

Klinisch – Vriendelijk

Slim – Dom

Normaal – Exclusief

Decoratief - Neutraal

Delicaat - Ruig

Wegwerp - Duurzaam

Saai - Sexy

Elegant - Onhandig

Extravagant - Terughoudend

Vrouwelijk - Mannelijk

Formeel - Informeel

Hand gemaakt - Massa productie

Eerlijk - Bedrieglijk

Humor - Serieus

Irritant - Lief

Volwassen - Jeugdig

Nostalgisch - Futuristisch

test