Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Life Plan by Mind Map: Life Plan

1. ครอบครัว

1.1. สร้างครอบครัว

1.1.1. มีภรรยาสวยๆ น่ารักๆ นิสัยดี สักคน

1.1.2. มีลูก 2 คน

1.1.2.1. ลูกชาย

1.1.2.2. ลูกสาว

1.2. ดูแลครอบครัว

1.2.1. พ่อ

1.2.2. แม่

2. การเงิน

2.1. รายได้จากอาชีพหลัก

2.2. รายได้จากอาชีพเสริม

2.3. การลงทุน

2.3.1. หุ้น ?

2.3.2. พันธบัตร ?

2.3.3. กองทุน ?

2.3.4. อสังหาริมทรัพย์

2.4. การออม

2.4.1. ออมไว้ในรูปแบบการลงทุน

2.4.2. ออมไว้เป็นเงินออมทรัพย์ในธนาคาร

2.5. รายจ่าย

2.5.1. บ้าน

2.5.2. รถ

3. สุขภาพ

3.1. การออกกำลังกาย

3.1.1. Weight Training

3.1.2. Cardio

3.2. ทานอาหารที่มีประโยชน์

3.2.1. อาหารหลัก

3.2.2. อาหารเสริม

4. อื่นๆ, สิ่งที่อยากทำ

4.1. ท่องเที่ยว

4.1.1. ต่างประเทศ

4.1.1.1. ญี่ปุ่น

4.1.1.2. จีน

4.1.1.3. แถบละตินอเมริกา

4.1.1.4. อเมริกา

4.1.1.5. สวิตเซอร์แลนด์

4.1.2. ในประเทศ

4.1.2.1. กระบี่

4.1.2.2. ภูเก็ต

4.1.2.3. พัทยา

4.1.2.4. ฟูลมูน พงัน

4.1.2.5. เชียงใหม่

4.1.2.6. ขอนแก่น

4.1.2.7. ชลบุรี

4.1.2.8. ระยอง

4.2. เรียนดนตรี

4.2.1. กีตาร์

4.2.2. กลอง

4.2.3. เปียโน

5. อาชีพ

5.1. อาชีพหลัก

5.1.1. Software Developer

5.1.1.1. สิ่งที่ต้องรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

5.1.1.1.1. database

5.1.1.1.2. Web Development

5.1.1.1.3. Programming Languages

5.1.1.1.4. Framework

5.1.1.1.5. Logic

5.1.1.1.6. Advance Topics

5.1.1.1.7. อื่นๆ พอรู้

5.1.2. ความฝัน ?

5.1.2.1. Game Development

5.1.2.1.1. Game Programming

5.1.2.1.2. Game Engine

5.1.2.1.3. 3D Model

5.1.2.1.4. Game Design

5.2. อาชีพเสริม

5.2.1. ขายสินค้าผ่าน E-Commerce ?

5.2.2. เป็น Affiliate ทำ Amazon, Google Adwords-Adsense ?

5.2.3. เปิดร้านอาหาร ร้านสเต็กเล็กๆ ? theme จะเป็นไม้ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดูเรียบง่าย แต่หรู รสชาติดี

5.2.4. เปิด Fitness เล็กๆ ที่รองรับลูกค้าได้ประมาณ 30-50 คนต่อวัน

6. จิดใจ

6.1. ศึกษาและทำความเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

6.2. ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

6.3. ตั้งมั่นอยู่ในความดี

7. สังคม

7.1. จุดยืนที่เหมาะสม?

7.1.1. สิ่งที่สังคมมอบให้ผม

7.1.1.1. ยืนตรงจุดนั้นแล้วมีความสุข

7.1.1.2. ได้รับการยอมรับและให้เกียรติในบทบาทที่ผมเป็น

7.1.2. สิ่งที่ผมมอบให้สังคม

7.1.2.1. น้ำใจ และเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

7.1.2.2. การให้ การบริจาค และความช่วยเหลือ