Blogit ja oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Blogit ja oppiminen by Mind Map: Blogit ja oppiminen

1. Blogin luonne

1.1. Informaation jako,

1.2. Keskustelupaikka

1.3. Dokumentointi

1.4. Tähtimalli: kokooja+muut

1.4.1. Keskinäinen linkittyminen

1.4.2. Kokonaisuus

1.5. Portfolio

1.6. PLE henkilökohtainen oppimisympäristö

2. Kenen blogi

2.1. Opettajan

2.2. Opiskelijan

2.3. Pienryhmän

2.4. Koko kurssin

2.5. Asiantuntijat + kurssilaiset

3. Ominaisuudet

3.1. Avoin

3.2. Suljettu

3.3. Yhden hallitsema

3.4. Ryhmän hallitsema

4. Pohdittavaa

4.1. Yhteisöllinen oppiminen

4.1.1. Yhdessä rakennettu tieto

4.1.2. Yksilön oppimisen osoittaminen?

4.1.3. Ryhmädynamiikka ja roolit

4.1.4. Ohjaaminen vs. itseohjautuvuus

4.2. Osallistujien motivaatio

4.2.1. dialogin onnistuminen/motivointi

4.3. Avoin oppiminen

4.4. julkisuus - yksityisyys

4.5. Oppimisprosessin ja arvioinnin julkisuus/yksityisyys

4.6. Oppimisen osoittaminen

4.7. Tekijänoikeudet

4.8. Milloin blogi on parempi kuin varsinainen oppimisympäristö?

4.9. Sähköisesti tapahtuva dialogi

4.9.1. Nonverbaalin viestinnän puute

5. Keskeinen viestimuoto

5.1. Teksti

5.2. Valokuva

5.3. Video

5.4. Audio

5.5. Kaikkien yhdistelmä

5.6. Voi yhdistää suoraan mobiililaitteeseen