Samfunnsøkonomien

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfunnsøkonomien by Mind Map: Samfunnsøkonomien

1. Bedrifter

1.1. Investeringer

1.2. Produktutvikling

1.3. Strategi

1.3.1. Investeringer

1.3.2. Antall ansatte

1.3.3. Innland/utland

2. Regjerningen

2.1. Retningslinjer sentralbanken

2.1.1. Styringsparametre

2.2. Lovverk

2.3. Statsbudjett

2.3.1. Offentlige investeringer

2.3.2. Rammebetingelser

2.3.2.1. Handel

2.3.3. Skatter og avgifter

2.4. Visjoner og mål

2.4.1. Arbeidsledighet

2.4.2. Fordeling

2.4.3. Eierskap

3. Sentralbanken

3.1. Setter styringsrente

3.2. Vilkår for lån og sikkerhet for lån i sentralbanken

3.3. Overvåker den finansielle stabilitet

3.4. Utarbeider prognoser for rentebane og viktige parametere for et lands økonomi

4. Befolkning

4.1. Kjøpekraft

4.2. Velger regjering

4.3. Medias påvirkning

5. Banker

5.1. Økt lønnsomhet og profitt til eiere

5.2. Utlån og innskudd

5.2.1. Rentefastsettelse

5.2.2. Sikkerhet

5.2.3. Risko

5.3. Kapitalforvaltning

5.4. Betalingsformidling

6. Partene i arbeidslivet

6.1. Lønnsutvikling

6.2. Arbeidsforhold