Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samfunnsøkonomien by Mind Map: Samfunnsøkonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samfunnsøkonomien

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Bedrifter

Investeringer

Produktutvikling

Strategi

Regjerningen

Retningslinjer sentralbanken

Lovverk

Statsbudjett

Visjoner og mål

Sentralbanken

Setter styringsrente

Vilkår for lån og sikkerhet for lån i sentralbanken

Overvåker den finansielle stabilitet

Utarbeider prognoser for rentebane og viktige parametere for et lands økonomi

Befolkning

Kjøpekraft

Velger regjering

Medias påvirkning

Banker

Økt lønnsomhet og profitt til eiere

Utlån og innskudd

Kapitalforvaltning

Betalingsformidling

Partene i arbeidslivet

Lønnsutvikling

Arbeidsforhold