Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pensum i ledelsesdelen by Mind Map: Pensum i ledelsesdelen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pensum i ledelsesdelen

De 4 i'er i Transforasjonsledelse

Intellektuell stimulering

Idealisert innflytelse

Individulisert belønning

Inspirerende motivasjon

Andre ledelsesteorier

Transaksjonsledelse/betinget belønning

Ledelse ved unntak

La-det-skure

Motivasjon og belønning

Måle transformasjonsledelse

MQL

Dagbøker

Intervjuer

Observasjonsmetoder

Alternative blyant og papir målinger

I løpet av kurset

Reflekstere over egen utvikling

Sette seg utviklingsmål

Følge opp målene

Kompetanser som må være på plass for Transformasjonsledelse

Kritisk eveluering og evne til å avdekke probelmer

Kunne forutse- Reflektere over erfaringer

Kommunikasjon/evne til å formidle en visjon

Imponerende lederskap

Hvordan og når bemyndige underordnede

Personlige "byggesteiner"

Ekstroversjon

Omgjengelighet

Nevrotisime

Åpenhet

Samvittighet

Presentasjonsteknikk

Kommunikasjon og formidling av mål og visjoner

Teknikker for forbedret presentasjon

Gruppeprosesser

Ustrukturerte grupper

Strukturerte grupper

Effektive team