Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pensum i ledelsesdelen by Mind Map: Pensum i ledelsesdelen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pensum i ledelsesdelen

De 4 i'er i Transforasjonsledelse

Intellektuell stimulering

Gir utfordringer

Selvstendig arbeid

Oppfordre til nye, kreative løsninger

Ingen offenlig kritikk av feil

Nye ideer kritiseres ikke for avvik

Idealisert innflytelse

Rollemodell

Beundring, respekt, tillitt

Identifikasjon

Målrettede og pålitelige

Høy moralsk standard

Individulisert belønning

Individuell anerkjennelse

Ivaretar enkeltes behov

Samspill leder-medarbeider personlig

Varierer belønning etterr individuelle behov

Delegerer arbeidsoppgaver

Inspirerende motivasjon

Inspirere, motivere

God lagånd

Entusiasme, optimisme

Demokratisk samspill

Kommunikasjon om hva som forventes

Andre ledelsesteorier

Transaksjonsledelse/betinget belønning

Transaksjonsporsess

Aministrerer belønninge etter avtale

Løfter

Faktisk belønning

Alt: Straffeorientert

Ledelse ved unntak

Korreksjon ved unntak fra forventning

Ulike typer disiplinering

Aktiv, Overvåker arbeideet, griper inn ved feil/uregelmessigheter

Passiv, Overlater medarbeidere til seg selv, griper inn ved klager

La-det-skure

Griper minst mulig aktivt inn

Akitv, Ønsker at medarbeidere skal jobbe selvstendig

Passiv, Likegyldighet, passivitet i lederrollen

Den svakeste form for ledelse

Motivasjon og belønning

Måle transformasjonsledelse

MQL

Dagbøker

Intervjuer

Observasjonsmetoder

Alternative blyant og papir målinger

I løpet av kurset

Reflekstere over egen utvikling

Sette seg utviklingsmål

Følge opp målene

Kompetanser som må være på plass for Transformasjonsledelse

Kritisk eveluering og evne til å avdekke probelmer

Kunne forutse- Reflektere over erfaringer

Kommunikasjon/evne til å formidle en visjon

Imponerende lederskap

Hvordan og når bemyndige underordnede

Personlige "byggesteiner"

Ekstroversjon

Omgjengelighet

Nevrotisime

Åpenhet

Samvittighet

Presentasjonsteknikk

Kommunikasjon og formidling av mål og visjoner

Teknikker for forbedret presentasjon

Gruppeprosesser

Ustrukturerte grupper

Strukturerte grupper

Effektive team