Pensum i ledelsesdelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pensum i ledelsesdelen by Mind Map: Pensum i ledelsesdelen

1. De 4 i'er i Transforasjonsledelse

1.1. Intellektuell stimulering

1.1.1. Gir utfordringer

1.1.2. Selvstendig arbeid

1.1.3. Oppfordre til nye, kreative løsninger

1.1.4. Ingen offenlig kritikk av feil

1.1.5. Nye ideer kritiseres ikke for avvik

1.2. Idealisert innflytelse

1.2.1. Rollemodell

1.2.2. Beundring, respekt, tillitt

1.2.3. Identifikasjon

1.2.4. Målrettede og pålitelige

1.2.5. Høy moralsk standard

1.3. Individulisert belønning

1.3.1. Individuell anerkjennelse

1.3.2. Ivaretar enkeltes behov

1.3.3. Samspill leder-medarbeider personlig

1.3.4. Varierer belønning etterr individuelle behov

1.3.5. Delegerer arbeidsoppgaver

1.4. Inspirerende motivasjon

1.4.1. Inspirere, motivere

1.4.2. God lagånd

1.4.3. Entusiasme, optimisme

1.4.4. Demokratisk samspill

1.4.5. Kommunikasjon om hva som forventes

2. Andre ledelsesteorier

2.1. Transaksjonsledelse/betinget belønning

2.1.1. Transaksjonsporsess

2.1.2. Aministrerer belønninge etter avtale

2.1.3. Løfter

2.1.4. Faktisk belønning

2.1.5. Alt: Straffeorientert

2.2. Ledelse ved unntak

2.2.1. Korreksjon ved unntak fra forventning

2.2.2. Ulike typer disiplinering

2.2.3. Aktiv

2.2.3.1. Overvåker arbeideet, griper inn ved feil/uregelmessigheter

2.2.4. Passiv

2.2.4.1. Overlater medarbeidere til seg selv, griper inn ved klager

2.3. La-det-skure

2.3.1. Griper minst mulig aktivt inn

2.3.2. Akitv

2.3.2.1. Ønsker at medarbeidere skal jobbe selvstendig

2.3.3. Passiv

2.3.3.1. Likegyldighet, passivitet i lederrollen

2.3.4. Den svakeste form for ledelse

3. Motivasjon og belønning

4. Måle transformasjonsledelse

4.1. MQL

4.2. Dagbøker

4.3. Intervjuer

4.4. Observasjonsmetoder

4.5. Alternative blyant og papir målinger

5. I løpet av kurset

5.1. Reflekstere over egen utvikling

5.2. Sette seg utviklingsmål

5.3. Følge opp målene

6. Kompetanser som må være på plass for Transformasjonsledelse

6.1. Kritisk eveluering og evne til å avdekke probelmer

6.2. Kunne forutse- Reflektere over erfaringer

6.3. Kommunikasjon/evne til å formidle en visjon

6.4. Imponerende lederskap

6.5. Hvordan og når bemyndige underordnede

7. Personlige "byggesteiner"

7.1. Ekstroversjon

7.2. Omgjengelighet

7.3. Nevrotisime

7.4. Åpenhet

7.5. Samvittighet

8. Presentasjonsteknikk

8.1. Kommunikasjon og formidling av mål og visjoner

8.2. Teknikker for forbedret presentasjon

9. Gruppeprosesser

9.1. Ustrukturerte grupper

9.2. Strukturerte grupper

9.3. Effektive team