TOETSZAAL VU AMSTERDAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TOETSZAAL VU AMSTERDAM by Mind Map: TOETSZAAL VU AMSTERDAM

1. SOFTWARE

1.1. WIN XP

1.2. QMP

1.2.1. LOAD BALANCING

1.2.2. AUTOSAVE NA 10 MIN

1.2.3. QMP = TE DUUR ; ALTERATIEF ?

1.2.3.1. BEDENKINGEN BIJ Bb

1.2.3.1.1. BETROUWBAARHEID

1.2.3.1.2. TEMPLATE

1.2.3.1.3. ONBRUIKBAAR BIJ MEERDERE DINGEN TGL vb. Word

1.3. TURN IT IN

1.4. CLASSROOM MGT

1.5. SYLLABUS PLUS VOOR ROOSTERS

1.6. EDUCATOR

2. WAT

2.1. "TENT"

2.1.1. 385 PC-TAFELTJES

2.1.1.1. KLAVIER, MUIS

2.1.1.2. KOPTELEFOON

2.1.1.3. PC-SCHERM

2.1.2. 300 TAFELTJES

2.1.2.1. papieren examens

3. GEBRUIK

3.1. 3 TYPES DIGITALE EXAMENS

3.1.1. MULTIPLE CHOICE

3.1.2. DOCUMENTEN OPHALEN

3.1.3. BEROEPSSPECIFIEKE SW

3.1.3.1. vb. SPSS

3.1.3.2. vb. Mathlab

3.2. GROEP MIN. 80 STUDENTEN

3.3. 6 BLOKKEN

3.3.1. EXAMEN PER BLOK

3.3.2. 1 VERSIE VAN HET EXAMEN

3.4. BEZETTINGSGRAAD

3.4.1. 60%

4. ONDERSTEUNING

4.1. TOETSZAAL VOLLEDIG ONDER CONTROLE

4.1.1. UNIFORM REGIME

4.1.1.1. 25 € ALS STUDENT ONAANGEKONDIGD KOMT OPDAGEN

4.1.1.2. NOG GEEN SANCTIE ALS HIJ NIET KOMT OPDAGEN

4.1.1.3. NIET BINNEN NA AANVANGSUUR

4.1.1.4. NIET NAAR TOILET GEDURENDE 2 UUR

4.1.2. UNIFORME TIMING

4.1.2.1. STUDENTEN MET FACILITEITEN IN APART LOKAAL TIJDENS EXAMENS OWV STRAKKE TIMING

4.1.2.2. ROOSTER WORDT 2 KEER PER JAAR OPGESTELD

4.1.2.2.1. DISCUSSIES OVER VOORRANG WORDEN TUSSEN OHS AFGEHANDELD

4.1.2.2.2. GROTE GROEPEN HEBBEN VOORRANG

4.2. TOEZICHT DOOR SURVEILLANTEN

4.2.1. 65+

4.3. 1 VTE (Daniel) DOET ALLES

5. HOE

5.1. SW OM ALLE PC'S CENTRAAL OP TE STARTEN

5.1.1. PC'S STAAN AL AAN ALS STUDENTEN BINNEN KOMEN

5.1.2. ALLE BESTANDEN ZIJN AL GEÏNSTALLEERD

5.1.2.1. BESTANDEN VIA SW BINNENHALEN

5.2. PC'S GELOCKED TOT AANVANG EXAMEN

5.3. RICHTLIJNEN VIA MICROFOON-OMROEP

5.4. STUDENTEN LOGGEN NIET ZELF IN

5.5. 3 TYPE ACCOUNTS

5.6. BEVEILIGING

5.6.1. SURVEILLANTEN

5.6.1.1. CONTROLE MET IDENTITEITSKAART

5.6.1.1.1. QMP TOONT NAAM OP SCHERM

5.6.1.1.2. DOCUMETEN WORDEN GEPLUKT UIT MAP MET NAAM VAN STUDENT

5.6.2. GEEN QMP SECURE OF ANDERE TOEPASSING

5.6.3. WACHTWOORD OM TOETS TE STARTEN

5.6.3.1. WORDT NA 1/2 UUR GEWIJZIGD

5.6.4. NA 1/2 UUR MOGEN ZE WEG

5.6.4.1. GEWOON VERTREKKEN GEEN AFTEKENLIJST NIET AFSLUITEN

6. KOSTPRIJS

6.1. GLOBAAL

6.1.1. 1000 € PER PC

6.1.2. 1 VTE

6.1.3. 6000 EURO PER JAAR

6.2. FINANCIERING

6.2.1. PROJECTGELD

6.2.2. MOET NU VERANDERD WORDEN NAAR STRUCTUREEL

6.2.2.1. 3 MODELLEN

6.2.2.1.1. CENTRAAL

6.2.2.1.2. PER TOETS

6.2.2.1.3. PER STUDENT

6.2.2.2. PER TOETS

6.2.2.2.1. 4 toetsen per dag ; 5 dagen per week ; 6 examenweken ; 385 pc's ; mits uitval = 44000 toetsen

6.2.2.2.2. 15 € PER TOETS IN PIEKPERIODE

6.2.2.2.3. 7 € PER TOETS ANDERS

7. CONCLUSIE

7.1. FINANCIERING = BEZORGDHEID

7.2. ZAAL MOET VOLLEDIG ONDER CONTROLE ZIJN

7.3. SOORTEN

7.3.1. MC

7.3.1.1. IN COMBINATIE MET OPEN VRAGEN

7.3.1.1.1. ZORGT VOOR MEER APPRECIATIE VOOR OLOD

7.3.2. TOEKOMST

7.3.2.1. SCHRIJVEN EN TYPEN

7.3.2.2. BEROEPSSPECIFIEKE SW

7.4. 90% TOENAME VAN DIGITALE TOETSEN