Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TutKIVA hankeinfo by Mind Map: TutKIVA hankeinfo
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TutKIVA hankeinfo

VERKOSTO

OPH

Koordinointi Ekami

Salpaus

SamiEdu

Jaakkima

Amisto

TOIMINTA JA AIKATAULU

Syksy 2013

1 Verkostotapaaminen, Kotka

Toiminnan suunnittelu ja tavoitteet opettajien kanssa (palaveri ja verkkotyöskentely)

Lähtötilannekartoitus (ala, opettaja, opiskelijat - osaaminen, asenne, tarpeet)

1. Pedagoginen PAJA opettajien ja opiskelijoiden (top-ohjaajien) kanssa (tutkiva oppiminen, tvt/some, mobiililaitteet)

AC-palaveri verkoston kanssa

Itsearviointi, tehdyn dokumentointia ja esittelyä, verkossa ja verkostossa työskentelyä

Laitehankinnat

Väliselvitys 15.1.2014

Kevät 2014

Pilotointi aloilla, opetuksessa ja top:ssa

2 Verkostotapaaminen, Savonlinna

2. Pedagoginen PAJA opettajien ja opiskelijoiden (top-ohjaajien) kanssa (tutkiva oppiminen, tvt/some, mobiililaitteet)

Itse- ja vertaisarviointia, tehdyn dokumentointia ja esittelyä, verkossa ja verkostossa työskentelyä

Syksy 2014

Tavoitteiden toteutumisen arviointi, opettajat, opiskelijat (top-ohjaajat)

Hankkeessa tehdyn esittely, tapahtumat, verkko

TutKIVA oppiminen verkossa -mallintaminen

Loppuselvitys 15.1.2015

TAVOITTEET

Tutkivan oppimisen menetelmän oppiminen ja soveltaminen

Opetusteknologian käyttö opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa (tvt, some, mobiilisti)

Pilotointi muutamalla alalla (2-3 alaa), toimijoina opettajat/opettajapari (4-6 hlö) ja yksittäiset opiskelijat/ryhmät, yhteistyössä top-ohjaajien kanssa

Jatkumo välineissä ja toimintatavoissa oppilaitos ja työssäopppimispaikka

TutKIVA oppiminen verkossa -mallintaminen

RAPORTOINTI

Tuntiseuranta Repo, aina kuun lopussa

Talous maksatukset 2014: 9.1./31.5./ 30.9./30.11.

Väliselvitys 15.1.2014

Loppuselvitys 15.1.2015