בטיחות ציינו קטגוריה

תבנית לדוגמה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
בטיחות ציינו קטגוריה by Mind Map: בטיחות ציינו קטגוריה

1. הביאו נתונים על כלל המקרים בארץ ובעולם

1.1. נתון

1.2. נתון

1.3. נתון

2. הביאו דוגמות למקרים שקרו

2.1. דוגמה

2.2. דוגמה

2.3. דוגמה

3. כיצד ניתן למנוע מקרים

3.1. מה ניתן לעשות?

3.2. המלצה

3.3. המלצה

3.4. המלצה

4. ארגון בטרם

4.1. ספרו על הארגון

4.2. תפקיד

4.3. תפקיד

4.4. תפקיד

5. האם המניעה עוזרת

5.1. האם פעולות המניעה הצילו חיים

5.2. דוגמה

5.3. דוגמה

5.4. דוגמה

6. מה אחים ואחיות יכולות לעשות לקידום המניעה?

6.1. תפקיד האחות

6.2. תפקיד

6.3. תפקיד

6.4. תפקיד